+48 22 59 00 730

Inne stypendia

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa 2023

 

ORGANIZATOR: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

RODZAJ:NAUKOWE

GRUPA DOCELOWA:STUDENCI, ABSOLWENCI

ZASIĘG:MIĘDZYNARODOWE, OGÓLNOPOLSKIE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 11.07.2023

 

Młodzież polonijna z całego świata przyjedzie na studia do Polski w ramach kolejnej edycji Programu Anders NAWA

NAWA otwiera nabór wniosków do kolejnej edycji programu stypendialnego dla Polonii im. Generała Władysława Andersa, dzięki któremu młodzież polonijna z całego świata może przyjechać na studia do Polski.

Studenci z polskimi korzeniami, którzy posiadają Kartę Polaka lub polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, mogą rozpocząć kształcenie na polskich uczelniach. W tym roku NAWA przeznaczy na realizację Programu prawie 30 mln zł. Do tej pory przez 5 lat funkcjonowania Programu już ponad 3500 studentów polonijnych skorzystało z oferty stypendialnej NAWA.

Kierunki, które cieszą się największą popularnością wśród stypendystów to zarządzanie, informatyka oraz ekonomia. Najwięcej studentów decyduje się na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Politechnice Wrocławskiej.

Program przyciąga do Polski najzdolniejszą młodzież o polskich korzeniach z różnych zakątków świata, o czym świadczy stale powiększająca się liczba państw, z których pochodzą stypendyści. Najwięcej osób przyjeżdża z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Kazachstanu. Stypendyści Programu to również obywatele Brazylii, Chorwacji, Cypru Czech, Jordanii, Mołdawii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Turkmenistanu i Włoch.

O udział w programie mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy odbywali cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej lub studiów I stopnia poza granicami Polski.

Informacje pochodzą ze strony: nawa.gov.pl

KONTAKT

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel. 22 390 35 23
polonia@nawa.gov.pl
nawa.gov.pl

Program Stypendialny Grupy Eurocash

Organizator: Fundacja Grupy Eurocash

RODZAJ:INNE, NAUKOWE, SOCJALNE, SPORTOWE

GRUPA DOCELOWA:UCZNIOWIE, STUDENCI

ZASIĘG:OGÓLNOPOLSKIE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31.07.2023

 

Program Stypendialny Fundacji Grupy Eurocash przeznaczony jest dla szczególnie uzdolnionej młodzieży – dzieci pracowników Grupy Eurocash oraz personelu Franczyzobiorców i Partnerów Grupy Eurocash:

 • szkół średnich kończących się maturą
 • studiujących w trybie dziennym lub rozpoczynających studia w szkołach wyższych (publicznych lub prywatnych).

Warunki konieczne, by wziąć udział w procesie kwalifikacyjnym to:

 • odpowiednio wysoka średnia ocen – min. 4,2 dla uczniów, min. 4,0 dla studentów
 • okres zatrudnienia rodzica w Grupie Eurocash lub sieci franczyzowej min. 6 miesięcy

Przy wyłanianiu stypendystów dodatkowo brane są pod uwagę:

 • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
 • działalność społeczna;
 • osiągnięcia sportowe;
 • praca wakacyjna;
 • inne przejawy proaktywnego podejścia do życia;

a także:

 • trudne warunki życiowe;
 • zamieszkanie na terenach utrudniających dostęp do edukacji.

Zgłoszenia przyjmowane są od 16 czerwca do 31 lipca 2023 roku wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej stypendia.grupaeurocash.pl (dostęp do formularzy po zarejestrowaniu).

Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza oraz załączeniu wymaganych dokumentów (wyłącznie w formie elektronicznej). Spis wszystkich potrzebnych dokumentów znajduje się na stronie programu stypendialnego.

Informacje pochodzą ze strony: www.stypendia.grupaeurocash.pl

KONTAKT

Fundacja Grupy Eurocash
ul. Wiśniowa 11
62-052 Komorniki
tel. 516 011 168
stypendia@eurocash.pl
www.stypendia.grupaeurocash.pl

Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku.

Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (po skończeniu 3. klasy)  i szkół ponadpodstawowych oraz studentów (do 26. roku życia) uczących się w Warszawie.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

 • będzie uczyć się/studiować w Warszawie w roku szkolnym/akademickim 2023/2024
 • z ostatniego roku nauki uzyskał/uzyskała średnią ocen nie niższą niż 4,0 w przypadku uczniów oraz studentów I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz
  3,5 w przypadku studentów kolejnych lat
 • średni miesięczny dochód netto na jednego członka jego/jej rodziny nie przekracza
  2500 zł
 • jeszcze nie uzyskał/uzyskała tytułu magistra bądź tytułu równorzędnego, w tym uzyskanego poza granicami Polski (dotyczy studentów)
 • jako stypendysta/stypendystka m.st. Warszawy im. Jana Pawła II będzie studiować po raz pierwszy na danym roku studiów (dotyczy studentów będących w przeszłości stypendystami)
 • w roku przyznania stypendium ukończy najwyżej rok życia.

Rekrutacja dla uczniów rusza 23 czerwca i potrwa do 31 lipca 2023 r.

Dla studentów rusza 1 września a kończy się 10 października 2023 r.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt
Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00–372 Warszawa
tel. 22 826 42 22
stypendia@centrumjp2.pl
www.centrumjp2.pl

Dział Stypendialno-Edukacyjny – I piętro:
Skrzynka podawcza: 7:30–15:00
Konsultacje osobiste (po wcześniejszym umówieniu)
Kontakt przez Formularz zgłoszeniowy na stronie stypendiajp2.pl

Pomoc techniczna system ESdOS:
esdospomoc@centrumjp2.pl

Stypendia Pomostowe na I rok studiów

 

Organizator: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

RODZAJ:NAUKOWE, SOCJALNE

GRUPA DOCELOWA:STUDENCI

ZASIĘG:OGÓLNOPOLSKIE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 18.08.2023

 

Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o dofinansowanie na I rok studiów dziennych w ramach ogólnopolskiego programu Stypendiów Pomostowych. Aż 7 tysięcy złotych wsparcia dla młodzieży, która poza dobrymi wynikami w nauce, spełnia przynajmniej jeden z pozostałych warunków Programu. 

Od 7 lipca wnioski o Stypendium Pomostowe składać mogą maturzyści przyjęci na polskie uczelnie publiczne na I rok studiów dziennych, pochodzący ze wsi lub małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) i z niezamożnych rodzin, którzy dodatkowo spełniają jeden z warunków programu:

 • są dziećmi byłych pracowników PGR,
 • są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
 • pochodzą z rodziny wielodzietnej lub są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
 • posiadają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Stając się stypendystą pomostowym, poza stypendium o wartości 7.000 złotych, przekazywanym ratami przez 10 miesięcy, otrzymujesz dostęp do oferty rozwojowej Programu. To oznacza, że będziesz mógł/mogła uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne w późniejszej karierze zawodowej.

Oprócz tego, zdolni stypendyści, osiągający dobre wyniki w nauce oraz wykazujący się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą ubiegać się o stypendia na II, III i IV rok, a także o stypendia językowe i stypendia na studia za granicą.

Stając się stypendystą pomostowym na I roku, zostaje się nim do końca swoich studiów. To znaczy, że można ubiegać się o stypendia na kolejne lata studiów; oferta rozwojowa jest dostępna niezależnie od tego, czy w danym roku pobierasz stypendium.

Rekrutacja do Programu odbędzie się online na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Wnioski są przyjmowane od 7 lipca do 18 sierpnia.

Informacje pochodzą ze strony: www.stypendia-pomostowe.pl

KONTAKT

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
tel. 42 632 59 91, 42 631 95 58
styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl
stypendia-pomostowe.pl

Stypendia sportowe – Skok w marzenia 2023

 

Organizator: Fundacja Moniki Pyrek

RODZAJ:SPORTOWE

GRUPA DOCELOWA:UCZNIOWIE, STUDENCI, INNI

ZASIĘG:OGÓLNOPOLSKIE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30.07.2023

 

Z inicjatywy Fundacji Moniki Pyrek powstał Fundusz Stypendialny – Skok w marzenia. Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji programu.

Celem działania funduszu jest wspieranie rozwoju karier sportowych młodych i wyjątkowo uzdolnionych ludzi. Pragniemy wyszukiwać młodych sportowców wybitnie utalentowanych w danej dziedzinie sportu i otaczać ich fachową opieką na poziomie wsparcia merytorycznego, jak i finansowego.

W ramach działania funduszu stypendialnego organizatorzy pragną dać im szansę rozwinięcia skrzydeł i wykonania ich „skoku w marzenie” m.in. poprzez przyznanie stypendium sportowego.

Udział w programie funduszu stypendialnego przeznaczony jest dla sportowców w wieku 16-25 lat.

Jak zostać stypendystą?
Nabór do Funduszu stypendialnego 2023/2024 trwa! Poniżej instrukcja jak dokonać zgłoszenia.

 • Zapoznaj się z Regulaminem Funduszu
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Organizatora
 • Nagraj filmik (max. 1 min. ), w którym odpowiadasz na pytanie – „Dlaczego to właśnie TY powinieneś/powinnaś zostać stypendystą Funduszu Stypendialnego i w jakie marzenie chcesz skoczyć?
 • Udostępnij film (na swoim profilu FB lub Instagram, ewentualnie YouTube, zachęcamy do aktywności w social media), zaznacz post jako publiczny i widoczny dla wszystkich i oznacz profil Fundacji, a link wstaw do formularza zgłoszeniowego.
 • Upewnij się, że polubiłeś profil Fundacji na FB i Instagramie. Tam znajdziesz najświeższe informacje na temat działania funduszu.
 • Prześlij formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i umieszczonym linkiem do filmiku za pośrednictwem internetowego systemu zgłoszeń dostępnego na tej stronie. Ostateczny termin składania wniosków to 30 lipca 2023.

Informacje pochodzą ze strony: fundacjamonikipyrek.pl

 

Stypendium „PIERWSZY ROK”
Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Organizator: Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

RODZAJ:INNE, NAUKOWE, SOCJALNE

GRUPA DOCELOWA:UCZNIOWIE, STUDENCI

ZASIĘG:OGÓLNOPOLSKIE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 26.09.2023

Stypendium „PIERWSZY ROK” Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia na rok akademicki 2023/2024

Do ubiegania się o stypendium akademickie uprawniona jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • Ukończyła dzienną szkołę średnią (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2023 lub 2022 roku
 • W roku akademickim 2023/2024 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych, na polskiej uczelni akademickiej
 • Jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy
 • Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył w 2022 r. 1700 PLN,
 • Posiada obywatelstwo polskie,
 • Jest wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników
 • Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line

Stypendium na rok akademicki 2023/2024 wynosi 6000 PLN.

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora.

KONTAKT

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
ul. Naukowa 30A
02-463 Warszawa

styp.1rok@fejj.pl
www.fejj.pl

RODZAJ:INNE, NAUKOWE, SOCJALNE

GRUPA DOCELOWA:STUDENCI

ZASIĘG:OGÓLNOPOLSKIE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 01.09.2023

 

Rusza rekrutacja do 16. edycji programu Indeks Start2Star. Jest to program stypendialny dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin i zaczynających studia.
Wyłonionych zostanie 14–stu finalistów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia). Kwota ta pozwoli pokryć koszty kształcenia i zakwaterowania, ale także umożliwi rozwój zainteresowań.

Więcej informacji o programie znajdziecie na stronie organizatora Programu.

Fundatorem stypendiów jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.

Dla kogo?
Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • są uczniami ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
 • wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
 • ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1800 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
 • uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.

Informacje pochodzą ze strony: fundacjajlc.pl/start2star/

KONTAKT

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
Aleja Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

biuro@fundacjajlc.pl
fundacjajlc.pl/start2star/