+48 22 59 00 730

Studia Społeczne

Interdyscyplinarne pismo z zakresu dziedziny nauk społecznych, zawierające artykuły odzwierciedlające procesy społeczne, gospodarcze i polityczne zachodzące w Polsce, w Europie i na świecie. Publikowane teksty reprezentują szerokie spektrum tematyczne, obejmujące zarówno prace teoretyczne, jak i empiryczne. Zamiarem redakcji jest uczynienie z pisma “Studia Społeczne” ośrodka prezentacji zarówno już ugruntowanych poglądów, a także nowych tendencji.

Celem periodyku jest współpraca i integracja środowiska naukowego skupionego wokół dziedziny nauk społecznych. Czasopismo Studia Społeczne posiada Rady Naukowe, przypisane do trzech działów, odzwierciedlających dyscypliny naukowe, w ramach których powstają publikacje:
Dział: Pedagogika, Psychologia, Nauki Socjologiczne
Dział: Nauki Prawne, Nauki o Polityce i Administracji, Nauki o Bezpieczeństwie
Dział: Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Ekonomia i Finanse.

Kwartalnik “Studia Społeczne” ISSN 2081 – 0008 jest w wykazie czasopism naukowych MEiN i ma 70 punktów.