+48 22 59 00 730

Studia Społeczne

Interdyscyplinarne pismo z zakresu dziedziny nauk społecznych, zawierające artykuły odzwierciedlające procesy społeczne, gospodarcze i polityczne zachodzące w Polsce, w Europie i na świecie. Publikowane teksty reprezentują szerokie spektrum tematyczne, obejmujące zarówno prace teoretyczne, jak i empiryczne. Zamiarem redakcji jest uczynienie z pisma “Studia Społeczne” ośrodka prezentacji zarówno już ugruntowanych poglądów, a także nowych tendencji.

Celem periodyku jest współpraca i integracja środowiska naukowego skupionego wokół dziedziny nauk społecznych. Czasopismo Studia Społeczne posiada Rady Naukowe, przypisane do trzech działów, odzwierciedlających dyscypliny naukowe, w ramach których powstają publikacje:
Dział: Pedagogika, Psychologia, Nauki Socjologiczne
Dział: Nauki Prawne, Nauki o Polityce i Administracji, Nauki o Bezpieczeństwie
Dział: Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Ekonomia i Finanse.

Kwartalnik “Studia Społeczne” ISSN 2081 – 0008 jest w wykazie czasopism naukowych MEiN i ma 70 punktów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) w Warszawie (03-775), ul. Kawęczyńska 36. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail będą wykorzystywane na potrzeby realizacji quizu pn. „Dopasuj studia do siebie” oraz celów reklamowych i marketingowych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 
Dane mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych MANS.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwość uzyskania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie do Administratora.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane​.