+48 22 59 00 730

Kolegium Redakcyjne

Redaktor Naczelny
dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. MANS

Z-ca Redaktora Naczelnego
prof. dr hab. Jarosław Kostrubiec
dr hab. Włodzimierz Fehler
dr hab. Dariusz Bogusz

Redaktorzy tematyczni dyscyplin
dr Agnieszka Król – nauki o zarządzaniu i jakości
dr Marcin Konarski – nauki prawne
mgr Dorota Charkiewicz – nauki prawne
dr Julia Nowicka – nauki o bezpieczeństwie
dr Izabela Kust – pedagogika
dr Aleksandra Jędryszek-Geisler – psychologia

Redaktor Statystyczny
dr Angelika Kleszczewska-Albińska

Sekretarz redakcji:
dr Aleksandra Chyc

Redaktorzy Językowi
dr Aleksandra Chyc – język angielski, język polski
dr Stanisław Konarski – język polski

Redaktor techniczny
Krzysztof Gawrychowski

Rada Naukowa działu nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów
Przewodniczący – prof. dr hab. Stanisław Marciniak

Rada Naukowa działu nauki prawne i nauki o bezpieczeństwie
Przewodniczący – prof.dr hab. Brunon Hołyst

Rada naukowa działu pedagogika i psychologia
Przewodniczący –  dr Joanna Michalak-Dawidziuk, prof. MANS

Grafiki oraz zdjęcia zgodne z