+48 22 59 00 730

Historia Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Wyższa Szkoła Menedżerska powstała 22 czerwca 1995 roku jako jedna z pierwszych uczelni niepublicznych w Warszawie. Inicjatorem jej utworzenia był prof. dr Stanisław Dawidziuk, który marzył o tym, aby powołać nową szkołę wyższą na mapie Warszawy.

Początkowo Wyższa Szkoła Menedżerska mieściła się w pięciu wynajmowanych nieruchomościach i prowadzała kształcenie na kierunku zarzadzanie i marketing na poziomie I stopnia (licencjat). Na uczelni zatrudnionych było 12 pracowników naukowo-dydaktycznych i 3 administracyjnych. Pierwszym rektorem WSM został prof. Stanisław Dawidziuk, który sprawował tę funkcję przez 10 lat (1995-2005).

Zespoł WSM

W miarę rozwoju szkoły i zgłaszania się coraz większej liczby studentów rektor prof. Dawidziuk podjął działania mające na celu poprawę infrastruktury uczelni. Już w 1997 roku kupiono nieruchomość przy ul. Kawęczyńskiej 36 na Pradze-Północ, zaś w 2000 roku do użytku szkoły włączono nowy budynek o powierzchni 2000 m². 

Uczelnia działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przepisów wydanych na jej podstawie oraz statutu. Siedzibą Uczelni jest miasto stołeczne Warszawa.wsm budynek

W 2005 roku z okazji jubileuszu X-lecia WSM, oddano do użytku obecną siedzibę uczelni, zwaną „Kampusem III Tysiąclecia”, w którego skład weszły m.in. sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoryjne, aula widowiskowa na 700 miejsc, pełnowymiarowa hala sportowa, basen, bufet oraz parking podziemny na 300 miejsc. Kubatura obiektu to 20 000 m². W tym samym czasie WSM stosowała także rozwiązania związane z przystosowaniem budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Uczelnia systematycznie poszerzała udogodnienia dla studentów. Dla tych spoza Warszawy i cudzoziemców utworzono dom studencki dysponujący 300 miejscami. Z myślą o pozanaukowych zainteresowaniach studentów w pobliżu uczelni zlokalizowano siłownię, basen oraz halę sportową. Uczelnia posiada także ośrodek sportowo-wypoczynkowy w Nartach.