+48 22 59 00 730

Przeniesienie z innej uczelni

Przeniesienie z innej uczelni
Rozważasz zmianę uczelni?

Dołącz do grona studentów Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie i ciesz się ze studiowania razem z nami!

Przeniesienie się na wyższy semestr

Etap 1 – Dostarczenie do opiekuna grupy w dziekanacie MANS karty przebiegu studiów potwierdzoną przez dziekanat macierzystej uczelni

Etap 2 – Porównanie programów studiów, stworzenie listy ewentualnych różnic programowych przez dziekanat MANS

Etap 3 – Podjęcie decyzji o przyjęcie na wyższy semestr przez Dziekana właściwego Wydziału

Etap 4 – Podpisanie umowy o przyjęciu oraz dokończenie pozostałych formalności

Przeniesienie się na I rok studiów  – (studia 2w1)
Rekrutacja jest trójetapowa:

1. Rekrutacja online

W systemie IRK kandydat zobowiązany jest:

– założyć konto.
https://rekrutacja.wsm.warszawa.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

– zalogować się na swoje konto i wypełnić wszystkie wymagane zakładki aż do zakładki wydruki.

– wydrukować podanie o przyjęcie (kwestionariusz osobowy), formularz uzupełniający dane osobowe, formularz RODO oraz formularz wyboru programu promocji i oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem promocji (jeśli jest promocja, która interesuje kandydata).

– podpisać wszystkie dokumenty w wymaganych miejscach.

2. Dostarczenie dokumentów

Wszystkie wydrukowane i podpisane dokumenty oraz oryginały wszystkich wymaganych dokumentów (świadectw, dyplomów, zdjęcie itp.) wraz z kopiami należy dostarczyć osobiście do działu rekrutacji po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów.


3. Rejestracja i zmiana kwalifikacji kandydata

– Dział rekrutacji po otrzymaniu od kandydata kompletu dokumentów i weryfikacji ich, zmieni w systemie IRK status z KANDYDATA na ZAKWALIFIKOWANY

– Informacja dotycząca terminów rozmów kwalifikacyjnych zostanie wysłana na konta w systemie rekrutacyjnym IRK oraz na adresy mailowe podane podczas rekrutacji online.

– Kandydatom ze statusem „przyjęty” na konto w systemie rekrutacyjnym IRK oraz na adres mailowy podany podczas rekrutacji online, wpłyną informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć oraz numer grupy do jakiej student przynależy.

Osoby dokonujące wpłat proszone są o wpisywanie w tytule przelewu  „NAZWISKA
i IMIENIA” kandydata na studia w celu uniknięcia pomyłek i usprawnienia systemu księgowania wpłat.