+48 22 59 00 730

Wsparcie finansowe dla studentów z Ukrainy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.06.2022
Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych będzie czynna do godziny 12:00.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczności akademickiej, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie uruchomiła procedurę uproszczoną przyznawania wsparcia finansowego dla studentów pochodzących z Ukrainy. Wsparcie ma formę jednorazowej zapomogi, która wynosi do 2500 zł.

Co należy zrobić?
• W celu otrzymania tego rodzaju wsparcia materialnego wypełnij załącznik numer 1 oraz 8 (dokumenty do pobrania poniżej) oraz pisemne oświadczenie zawierające informację o Twojej aktualnej sytuacji materialnej, miejscu pobytu (miasto w Polsce lub w Ukrainie).
• Jeżeli masz na utrzymaniu innych członków rodziny podaj ich liczbę oraz stopień pokrewieństwa, uwzględnij informację, ile osób wchodzących w skład Twojego gospodarstwa domowego pracuje.
• Jeżeli przekraczałeś/-aś granicę wskaż datę jej przekroczenia. Jeżeli przekroczyłeś/-aś granicę polską przez inny kraj, niż Polska (Litwa, Białoruś, Słowacja, Czechy, Niemcy, inne) prześlij zdjęcia z paszportu z widocznymi pieczątkami. W przypadku przekroczenia wjazdu do Polski bezpośrednio z Ukrainy nie jest to konieczne.
• Warunkiem otrzymania wsparcia materialnego jest posiadanie konta bankowego zarejestrowanego w Polsce.
• Wyślij komplet powyższych dokumentów na adres: stypendia@mans.org.pl maksymalnie do 16.03.2022 do godz. 23.59. Nie ma konieczności osobistego dostarczenia dokumentów, jeżeli jednak jesteś w Polsce możesz to zrobić w pokoju F207.
• Dokumenty wypełnij w języku polskim.
• Otrzymywanie któregokolwiek ze stypendium nie ogranicza możliwości ubiegania się o zapomogę.
• Komisja stypendialna zbierze się w celu weryfikacji wniosków w dniu 17.03.2022. O decyzjach dowiesz się najszybciej, jak to możliwe.

Pamiętaj, że przedstawienie powyższej dokumentacji jest konieczne.
W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z Sekcją Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych stypendia@mans.org.pl lub telefonicznie 22 59 00 727.