+48 22 59 00 730

Lista recenzentów

dr Aneta Chrząszcz
dr Daria Biechowska
doc. PhDr. Michal Bochin, PhD. (Słowacja)
dr Dariusz Brążkiewicz
prof. h.c. doc. JUDr. Maria Bujňakova, CSc. (Słowacja)
doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. (Słowacja)
doc. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. (Słowacja)
prof. dr hab. Kazimierz Doktór
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. (Słowacja)
prof. dr hab. Wasil Gluchman (Słowacja)
dr hab. Cezary Banasiński
dr hab. Dariusz Turek
dr hab. Elżbieta Skąpska
dr hab. Norbert Malec
dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka
dr inż. Anna Milewska
prof. dr hab. Krystyna Poznańska
prof. dr hab. Taras Rak (Ukraina)
prof. dr hab. Wanda Rusiecka (Białoruś)
dr inż. Sławomir Jarka
dr Jerzy Lewczuk
doc. Ing. Ladislav Lukáč, CSc. (Słowacja)
dr Konrad Wójcik
prof. dr hab. Tamara Yakovuk (Białoruś)
dr h.c prof. Daniel J. West Jr. PhD. FACHE, FACMPE (USA)
prof. dr hab. Nona Zinowiewa (Rosja)
dr Krzysztof Głowiński
prof. dr hab. Wasilij Griszczenko (Rosja)
prof. dr hab. Janusz Gudowski
dr Marzena Kacprzak
dr Waldemar Stelmach
prof. dr hab. Zdzisław Sirojć
prof. dr hab. Alicja Sosnowska
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. (Czechy)
dr Wojciech Styk
doc. Ing. Martin Vološin, PhD. (Słowacja)
prof. dr Walentyn Wandyszew (Ukraina)
prof. dr hab. Mirosław Karpiuk
prof. dr hab. Waldemar Klinkosz
prof. dr hab. Michail Kozyr (Ukraina)
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD. (Słowacja)
prof. dr hab. Waldemar Bańka