+48 22 59 00 730

Rada Naukowa

Rada Naukowa działu: Pedagogika, Psychologia, Nauki socjologiczne Editorial Board of section: Pedagogics, Psychology , Socjology
Przewodniczący / Chairman: dr Joanna Michalak-Dawidziuk, prof. MANS (Polska / Poland)
Członkowie / Members:
prof. PhDr. Viera Bacova, PhD., DrSc. (Słowacja / Slovakia),
prof. dr hab. inż. Ján Bajtoš /WSM/ (Słowacja / Slovakia),
prof. dr hab. Valery Bebyk /University of Ukraine/ (Ukraine / Ukraina),
prof. dr hab. Ewgenii Bobosow (Białoruś / Belarus),
rof. dr hab. Stanisław Dawidziuk /WSM/ (Polska / Poland),
prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. (Słowacja / Slovakia),
prof. Dan Durning, PhD (USA),
senior lecturer Natalia Gajdamaschko, PhD (Kanada / Canada),
prof. dr Otar Gerzmava /Georgia Grigol Robakidze University/ (Gruzja / Georgia),
prof. dr hab. Ding Gianwey (Chiny / China)
prof. Devin Fore, PhD. /Princeton University USA/ (USA),
prof. dr hab. Marek Furmanek /UZ/ (Polska / Poland),
prof. dr hab. Wojciech Hübner /Vistula/ (Polska / Poland),
prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki /UW/ (Polska / Poland),
prof. dr hab. Jerzy Kunikowski /UPH/ (Polska / Poland),
prof. MUDr. Vladimir Krčmery, PhD, DrSc., dr h.c. Mult. (Słowacja / Slovakia),
prof. dr Otwin Marenin (USA), prof. dr hab. Kaz Mazurek (Canada / Kanada),
prof. dr hab. John McGraw (Kanada / Canada),
prof. dr hab. Nella Nyczkało (Ukraina / Ukraine),
prof. dr hab. Stefan Opara /INP/ (Polska / Poland),
prof. dr hab. Karol Poznański /APS/ (Polska / Poland),
prof. dr hab. Józef Półturzycki /UW/ (Polska / Poland),
prof. dr hab. Zdzisław Sirojć /WSM/ (Polska / Poland),
prof. dr hab. Zbigniew Starowicz /UW/ (Polska / Poland),
prof. dr hab. Franciszek Szlosek /APS/ (Polska / Poland),
prof. dr hab. Władysław Szymański /SAN/ (Polska / Poland)
dr hab. Iwona Klonowska / Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie / (Polska / Poland)

Rada Naukowa działu Nauki Prawne, Nauki o Polityce i Administracji, Nauki o Bezpieczeństwie Editorial Board Section: Legal Science About Politics and Administration Science, About Security Science
Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. Brunon Hołyst / Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie / (Polska / Poland)
Członkowie / Members:
prof. dr hab. Janusz Trzciński (Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polska / Poland)
prof. dr hab. Cezary Banasiński (Uniwersytet Warszawski, Polska /Poland),
prof. zw. dr hab. Alexander J. Belohlavek (Masaryk University, Czechy /Czech Republic),
prof. dr hab. Ewgenii Bobosow (Białoruś / Belarus),
prof. dr Otar Gerzmava (Grigol Robakidze University, Gruzja / Georgia),
prof. dr Donata Maria Assunta Gottardi (Universita di Verona, Włochy/ Italy),
prof. dr Miomira Kostić (University of Niś, Serbia),
prof. dr hab. John McGraw (Kanada / Canada),
prof. dr hab. Jan Olszewski (Uniwersytet Rzeszowski, Polska / Poland),
prof. dr hab. dr h.c. Hans Joachim Schneider (University of Munster, Niemcy / Germany),
prof. dr hab. Maria Szyszkowska (Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Polska / Poland), prof. zw. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł (Uniwersytet Jagielloński, Polska / Poland), prof. dr hab. Minoru Yokoyama (Japonia / Japan)
prof. dr hab. Marian Kopczewski / AWL / (Polska/Poland)
prof. dr hab. Jarosław Wołejszo / AK / (Polska/Poland)
prof dr hab. Leszek Elak / ASzWoj / (Polska/Poland)

Rada Naukowa działu Nauki o Zarządzaniu Jakości, Ekonomia i Finanse Editorial Board of Section: Management and Quality Sciences, Economics and Finance
Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. Stanisław Marciniak (Polska / Poland)
Członkowie / Members:
prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko, Uniwersytet Warszawski (Polska/Poland),
prof. dr hab. Marek Garbicz, Szkoła Główna Handlowa, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie (Polska/Poland),
prof. dr hab. Lech Jaczynowski, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie (Polska/Poland),
prof. dr hab. Stanisław Marciniak, Politechnika Warszawska (Polska/ Poland),
prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (Polska/Poland),
prof. dr hab. Marian Strużycki, Szkoła Główna Handlowa prof. em., (Polska/ Poland), prof. dr hab. Andrzej Jasiński, Uniwersytet Warszawski (Polska/Poland),
dr Paweł Dąbrowski WSM (Polska/Poland),
dr Marzena Kacprzak SGGW (Polska/Poland)
prof. dr. Jörg Freiling, University of Bremen (Niemcy/ Germany),
prof. dr. Sibylle Heilbrunn, School of Social Sciences and Huamanities, Kinneret Academic College (Izrael/Israel),
prof. Bezdudnaуa Anna Geroldovna, Ph.D., Saint-Petersburg State University of Economics (Federacja Rosyjska/Russian Federation),
prof. zw. dr hab. inż. Waldemar Karwowski dr h.c. mult., University of Central Florida, Orlando, (USA),
prof. Liviu Marian, Petru Maior University Tirgu Mures (Rumunia/ Romania),
Ph.D. Oleksii Polegkyi, University of Alberta (Kanada/ Canada),
Dr. Carole E. Scott, Richards College of Business, University of West Georgia (USA), Ph.D. Pradeep Kumar Singh, Jaypee University of Information Technology, HP, (Indie/India),
Assoc. Prof. Ph.D. Vijender Kumar Solanki, CMR Institute of Technology (Autonomous) (Indie/India),
prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc., Moravian Business College, (Czechy/ Czech Republic),
prof. Mile Terziovski, Ph.D. (Melb), MBA, ME(Hons) GAICD, FAIM, Swinburne Business School, (Australia)