+48 22 59 00 730

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

TOK 1 

Illia Siankevich – stanowisko nr 8
illja.siankevich@mans.org.pl
tel. kom. 510 195 953

Informatyka gr. anglojęzyczna I st.: 55, DPH, 54DPH, 53DPH, 51DPH
Informatyka gr. rosyjskojęzyczne I st.: 55 DPR
Zarządzanie gr. anglojęzyczna II st.: 55 AHH, 54 AHH, 53AHH
Zarządzanie gr. rosyjskojęzyczne II st.: 55 AHR

Yan Babrou – stanowisko nr 9 
yan.babrou@mans.org.pl
tel. kom. 510 194 435

Zarządzanie gr. polskojęzyczna I st.: 53AA,
Zarządzanie gr. anglojęzyczna I st.: 51AAH, 53AAH, 55AAH
Zarządzanie gr. rosyjskojęzyczna I st.: 53AAR, 55AAR

TOK 1

Katarzyna Niewińska- stanowisko nr 10
katarzyna.niewińska@mans.org.pl
tel. 510 192 259

Administracja: 53BK, 51BK, 55BK, 55BC

Prawo: 49EG, 51EG, 53EG

Zarządzanie: 49AC

Agnieszka Zabrocka – stanowisko nr 11:

agnieszka.zabrocka@mans.org.pl
tel. 518 176 704

Zarządzanie I stopnia: 55AA, 51AA, 55AC, 51AC

Finanse i rachunkowość I stopnia: 55MC

Agnieszka Piasecka- stanowisko nr 13:

agnieszka.piasecka@mans.org.pl
tel. 22 59 00 744

Psychologia: 55 LE, 53LE, 51LA, 49LA

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 55CR, 53CR

Informatyka: 55DP, 55DR

Zarządzanie: 53AC

TOK 2

mgr Sylwia Leonarczyk – stanowisko nr 12
sylwia.leonarczyk@mans.org.pl
tel. kom. 691 309 361

Bezpieczeństwo Narodowe: 55KC, 55SK, 53KC, 51KC, 49KC
Informatyka: 47DR, 49DR, 51DR, 53DR
Zarządzanie: 55 AK, 51AK
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 51CR
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: 55 NG, 53NG, 51NG
Kryminologia: 55PA, 55PC, 53PK, 53PC

mgr Aneta Czuba – stanowisko nr 16
aneta.czuba@mac.edu.pl
tel. kom. 510 194 527

Psychologia: 47LG, 49LG, 51LG, 53LG, 55 LG
Zarządzanie: 53MD, 53AK, 55MD

Administracja: 49BC, 51BC, 53BC
Zarządzanie: 49AA,
Finanse i Rachunkowość: 49MA, 49MC, 51MC, 53MC