+48 22 59 00 730

Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych

Wydział współpracuje z przedstawicielami świata nauki oraz praktykami zarządzania. Pracownicy Wydziału to wysokiej klasy specjaliści zajmujący się problematyką menedżerską w różnych sektorach gospodarki. Specjalizują się m.in. w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania projektami, zarządzania jakością, IT, inżynierią produkcji, innowacjami oraz działają w sektorze finansów, e-marketingu i social media.  Wydział prowadzi współpracę z interesariuszami zewnętrznymi z kraju oraz z zagranicy. Swoją działalność Wydział prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za jakość wiedzy absolwentów. Absolwenci Uczelni wyposażeni są w najnowszą wiedzę ogólną i specjalistyczną, wnoszą istotny wkład w życie gospodarcze, społeczne i polityczne w kraju i za granicą.

Misją Wydziału Zarządzania i Nauk Technicznych jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki innowacyjnej.

Pracownicy Wydziału prowadzą badania zarówno w obszarze twardego jak i miękkiego zarządzania oraz uczestniczą zarówno w krajowych jak i międzynarodowych projektach badawczych. Aktualnie w ramach grantu badawczego Instytut współpracuje z  Burgas Free University z Bułgarii oraz University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Targu Mures z Rumunii. Pracownicy Instytutu są autorami, współautorami i redaktorami cenionych monografii , artykułów , referatów czy podręczników głównie z zakresu zarządzania. Aktywnie włączają w swoją działalność badawczo- naukową studentów i absolwentów WSM czego owocem są m.in. wspólne publikacje:

 • A. Król, M. Kacprzak, red. nauk. Kapitał ludzki kreatorem sukcesu współczesnych organizacji, Wydawnictwo im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2018
 • Król A., Kacprzak A. red. , Instrumenty kształtowania kapitału ludzkiego w praktyce przedsiębiorstw, WSM, Warszawa 2016
 • D. Wójcik- Kośla, R. Dawidziuk, Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia, WSM, Warszawa 2015

Różnorodne zainteresowania badawcze pracowników Instytutu zaowocowały bardzo szeroką ofertą dydaktyczną na poszczególnych kierunkach.  W ofercie znajduje się duży wybór specjalności, w tym również w języku angielskim. Wydział promuje i wspiera idee wielokulturowości.

Struktura Wydziału

W ramach Wydziału Zarządzania i Nauk Technicznych funkcjonują:

 • Katedra Zarządzania  (kierownik prof. dr hab. Stanisław Marciniak)
 • Zakład Ekonomii, Rachunkowości i Finansów (kierownik dr hab. Marek Gruchelski prof. MANS)
 • Katedra Inżynierii Produkcji i Logistyki  (kierownik dr inż. Stanisław Nader)
 • Katedra Informatyki ( kierownik dr inż. Andrzej Góralski )

W ramach Wydziału funkcjonują obecnie cztery kierunki studiów:

 • zarządzanie I i II stopnia profil ogólnoakademicki,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji I i II stopnia profil praktyczny,
 • informatyka I i II stopnia  profil praktyczny
 • finanse i rachunkowość I stopnia profil praktyczny.

W ramach Wydziału aktywnie działają koła naukowe oraz funkcjonuje Akademia Kompetencji Menedżerskich oferująca bezpłatne szkolenia certyfikowane oraz warsztaty z praktykami.

Aktualnosci Wydziału