+48 22 59 00 730

Studium Języków Obcych

Nasza jednostka zajmuję się nauczaniem następujących języków obcych:

 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Rosyjski
 • Włoski

Studia stacjonarne

Studenci uczą się dwóch języków obcych na wszystkich poziomach zaawansowania. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich studentów w wymiarze 120 godzin. Lektoraty z obowiązkowego języka angielskiego kończą się egzaminem.

Studenci dokonują wyboru drugiego języka obcego spośród następujących języków: francuski, niemiecki, rosyjski, włoski. Zajęcia z drugiego języka obcego prowadzone są w wymiarze 120 godzin i kończą się zaliczeniem na ocenę.

Studia niestacjonarne:

Studenci studiów niestacjonarnych uczą się jednego języka obcego na wszystkich poziomach zaawansowania i w zależności wydziału dokonują wyboru lektoratu spośród następujących języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Lektoraty prowadzone są w wymiarze 120 godzin na każdym wydziale i kończą się egzaminem.


Egzaminy

Studium Języków Obcych organizuje międzynarodowe egzaminy z języków obcych na wszystkich poziomach zaawansowania zgodnie z obowiązującym obecnie Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEF):

 • angielski – we współpracy z Pearson Language Test (Pearson Test of English General)
 • niemiecki – we współpracy z Instytutem Austriackim
 • rosyjski – we współpracy z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie


Od maja 2006r. SJO MANS w Warszawie jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym Pearson Language Tests Pierwsze egzaminy Pearson Tests of English zostały przeprowadzone 02 grudnia 2006r. Do chwili obecnej nasze centrum przeegzaminowało ok. 6000 studentów.


Wyróżnienia i nagrody

Wśród tytułów i wyróżnień, także międzynarodowych, Studium Języków Obcych MANS w Warszawie uzyskało:

 • w roku 2008 tytuł najlepszego Centrum Egzaminacyjnego z języka angielskiego w kategorii szkolnictwo wyższe
 • w roku 2009 tytuł najlepszego Centrum Egzaminacyjnego z języka angielskiego w Europie Środkowej
 • w roku 2010 – w uznaniu najwyższych standardów przeprowadzonych dotychczas egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego – Studium Języków Obcych MANS w Warszawie otrzymało tytuł Wzorcowego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English General.


Studium Języków Obcych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie jako Centrum Egzaminacyjne Pearson Language Tests – od początku współpracy uczestniczy w testowaniu i wdrażaniu nowatorskich projektów PLT, a także jest inicjatorem nowych projektów związanych z tymi egzaminami.
Dodatkowo Pearson Language Tests nagrodził dwóch pracowników Studium Języków Obcych:

Edward Waszkiewicz – Test Centre Examination Supervisor of the Year 2009
Dorota Bruszewska – Test Centre Examination Officer of the Year 2009

Nagrody i gratulacje dla Władz Uczelni i przede wszystkim Lektorów przeprowadzających egzaminy – przekazał Mark Couchman – Business and Product Manager Pearson Test of English Young Learners & General

w 2011 roku. – Studium Jezyków Obcych otrzymało tytuł „The best of the best AWARD 2010” Pearson Test of English General and Young Lerners.