+48 22 59 00 730

Przydział do grup językowych

Podział studentów 2 semestrów z grup wykładowych na grupy językowe

UWAGA: nie będą wymagane kody dostępu – wszyscy zostaną dołączeni do odpowiednich grup przed rozpoczęciem zajęć.