+48 22 59 00 730

Rada ds. Rozwoju Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie przy Prezydencie

Prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. m. – Prezydent MANS, Rektor Honorowy

Marek Borowski – Senator RP

Jolanta Emilia Hibner – Senator RP

Prof. MANS, dr hab. Anita Frankowiak – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Uczelni

Zbigniew Leszczyński – Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Andrzej Piłat – Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz Prezes Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Dr Andrzej Podsiadło.