+48 22 59 00 730

Przyjazna uczelnia

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie od lat dokłada wszelkich starań, aby warunki na uczelni były przyjazne osobom z niepełnosprawnościami, tak by w pełni mogły być one włączone w proces kształcenia.

Na uczelni zlikwidowano wszystkie bariery architektoniczne poprzez zainstalowanie podjazdów oraz specjalnych wind. Przy wsparciu środków z dotacji celowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia zakupiono wiele sprzętu specjalistycznego.

W ramach wyżej wymienionej dotacji w bibliotece zainstalowano  stanowisko komputerowe wyposażone w oprogramowanie rozpoznające tekst OCR, program SuperNova Reader Magnifier posiadający funkcje powiększania i udźwiękowienia, skaner nabiurkowy, słuchawki, specjalną klawiaturę dla osób niedowidzących. Czytelnię wyposażono w lupy elektroniczne Pebble 4,3″, które zapewniają osobom niedowidzącym możliwość korzystania z zasobów biblioteki.

W laboratorium komputerowym zamontowano 5 stanowisk, które umożliwią naukę osobom z dysfunkcjami ruchu i wzroku. Dom Studenta wyposażono w Wi-Fi w celu umożliwienia korzystania z sieci bezprzewodowej osobom z niepełnosprawnościami posiadającym urządzenia mobilne potrzebne do nauki.

Studenci z niepełnosprawnościami mogą także ubiegać się o dodatkowe stypendia, które przeznaczone są tylko dla nich. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań w zakresie działań związanych z likwidacją barier jest Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób z Niepełnosprawnościami: