+48 22 59 00 730

Współpraca z zagranicą

Współpraca z zagranicą jest ważnym filarem działalności naukowej Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Już w październiku 1995 roku, kilka miesięcy po otwarciu uczelni, nawiązano współpracę z ELMS College ze Stanów Zjednoczonych. W ramach tej współpracy wykładowca ELMS College przeprowadził w Warszawie cykl wykładów poświęconych biznesowi międzynarodowemu oraz współpracy biznesu z samorządami. Podpisano także umowę o wymianie studenckiej, w ramach której w Stanach Zjednoczonych studiowało kilkunastu studentów Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

W kolejnych latach uczelnia dążyła do rozwoju współpracy z uczelniami i instytucjami zagranicznymi. W 2003 roku podpisana została umowa o współpracy z Akademią Zarządzania Administracją Publiczną w Kijowie. W ramach tego utworzono Polsko-Ukraiński Wydział Zarządzania, który kształci studentów w Kijowie i Warszawie. Wydział prowadzi naukę w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. 

W ramach współpracy międzynarodowej Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie uczestniczy także w programie wymiany studentów i pracowników Erasmus+ na terenie Europy. Uczelnia podpisała umowę o współpracy z krajami takimi jak: Włochy, Hiszpania, Turcja, Bułgaria, Rumunia, Słowacja oraz Czechy. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie posiada kartę ECHE (ang. Erasmus Charter for Higher Education) przyznawaną przez Komisję Europejską. Tym samym uczelnia może ubiegać się o fundusze programu Erasmus+.

Informacje o programie i zasadach naboru: https://mans.org.pl/dla-studenta/uczelnia/program-erasmus/erasmus

Jednocześnie Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie realizuje współpracę z partnerami zagranicznymi w wymiarze globalnym. Na uwagę zasługuj współpraca naukowa z uniwersytetami w Indiach (Uniwersytet Guru Gobind Singh Indraprstha w New Delhi)  oraz w Afryce (Uniwersytet Nasarwa w Nigerii).