+48 22 59 00 730

Biuro Praktyk

Studenci starający się o zaliczenie praktyk zawodowych mogą złożyć dokumenty w biurze praktyk poprzez:

1. wysłanie kurierem kompletu dokumentów na adres uczelni z dopiskiem Biuro Praktyk,
2. wysłanie listem poleconym kompletu dokumentów na adres uczelni z dopiskiem Biuro Praktyk,
3. zostawienie w kopercie zaadresowanej na Biuro Praktyk, przy wejściu głównym do uczelni( ul. Kawęczyńska róg ul.Otwockiej) u portiera.

UWAGA: Bardzo proszę o dołączenie do kompletu dokumentów nr telefonu do siebie, celem ewentualnego kontaktu ze strony Biura Praktyk.

ul. Kawęczyńska 36, 03 -772 Warszawa
Dziekanat (stanowisko nr 7 pn, śr, czw, pt. godz. 8.00 – 15.00)
biuropraktyk@mans.org.pl, marzena.sklodowska@mans.org.pl
tel. (22) 590-07-48

Czynne 25 marca od 9 do 13

Oferty praktyk

Profil Ogólnoakademicki

Profil Praktyczny