+48 22 59 00 730

Kontakt

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych
w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36. 03-772 Warszawa

NIP 113 01 21 889

Filia w Bełchatowie

ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów
tel. 695 744 531

e-mail.: belchatow@mans.org.pl

poniedziałek: 9:00 – 16:00 (praca zdalna)
wtorek: 9:00 – 16:00
środa: 11:00 – 18:00
czwartek: 9:00 – 16:00 (praca zdalna)
piątek: 9:00 – 16:00 (praca zdalna)

Lista kontaktów

Dział Techniczny Informatyki

Dziekanat – Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych

Dziekanat – Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Dziekanat – Wydział Pedagogiki i Psychologii

My na mapie