+48 22 59 00 730

Biblioteka

Z zasobów Biblioteki Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie będą mogli korzystać wyłącznie studenci, uczniowie, wykładowcy i pracownicy Uczelni z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zamawianie książek odbywać się będzie za pośrednictwem katalogu elektronicznego Integro. Ilość książek określa regulamin udostępniania, który zamieszczony jest na stronie internetowej Biblioteki.

Czytelnikom udostępnia się wyłącznie książki zamówione online. Zwracane przez czytelników książki będą poddane siedmiodniowej kwarantannie. Książki poddane kwarantannie nie podlegają wypożyczeniu lub udostępnianiu do przeglądu czytelnikom. Po upływie kwarantanny książki udostępniane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń, którą rejestruje system biblioteczny.

Biblioteka nie wykonuje usługi powielania Czytelnikom książek oraz czasopism. W Czytelni może jednocześnie przebywać nie więcej niż 6 osób.

Osoby wchodzące do Biblioteki zobowiązane są do dezynfekcji dłoni. W bibliotece wszyscy użytkownicy obowiązkowo posiadają własną maseczkę ochronną lub przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe. Osoba, która nie spełni tego wymogu nie zostanie obsłużona.

Licząc na zrozumienie zapraszamy do korzystania z zasobów bibliotecznych Biblioteki Uczelni.

Wybrane czasopisma naukowe w otwartym dostępie z zakresu kierunków kształcenia prowadzonych w poszczególnych Wydziałach MANS w Warszawie:

http://cse.amu.edu.pl/numery/

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RA

https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/PE

https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp

http://www.edukacjaustawicznadoroslych.eu/

https://czasopisma.uni.lodz.pl/wychow/issue/view/473

http://studiaporadoznawcze.pl/ojs/index.php/sp/issue/view/8

http://czytelnia.frse.org.pl/?q=wczesna+edukacja+i+opieka&autor=&rodzaj=&program=

http://czytelnia.frse.org.pl/czasopisma-frse/

http://czytelnia.frse.org.pl/katalog/

http://www.ibe.edu.pl/pl/component/content/article/2-uncategorised/205-lista-publikacji

https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/

https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/

http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/

https://pfp.ukw.edu.pl/page/pl/archive/

http://www.studiaporadoznawcze.dsw.edu.pl/studia-poradoznawcze/numery/

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp/issue/archive

https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo

http://cultsocedu.amu.edu.pl/?page_id=800

http://www.pbe.umk.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=94&lang=pl

http://www.kulturaispoleczenstwo.pl/

http://www.sagepub.co.uk/sageopen.sp – SAGE Publications – SAGE Open (25 czasopism)

http://www.plos.org- PLoS

http://www.doaj.org – DOAJ

http://www.freemedicaljournals.com

https://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/pages/default.aspx

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1525/

https://www.tandfonline.com/toc/zept20/current

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1657-9267

https://www.uv.es/psicologica/

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0048-5705

https://www.jle.com/fr/revues/gpn/archive.phtml

http://teps.cl/index.php/teps

https://journals.sagepub.com/home/evp

https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/PST/issue/archive

http://www.ac-psych.org/en/home

https://journals.sagepub.com/home/ipe

http://www.aepc.es/ijchp/busca.php

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21579032

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/299

https://academic.oup.com/jpepsy

https://academic.oup.com/scan

https://www.sciforschenonline.org/journals/psychiatry-mental-health/

https://www.sciencedirect.com/journal/alcoholism-and-drug-addictionhttps://spb.psychopen.eu/index.php/spb

http://www.psychiatriapolska.pl/

https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

https://www.termedia.pl/Journal/Health_Psychology_Report-74

http://www.studiapsychologiczne.pl/

http://www.czasopismopsychologiczne.pl/

https://journals.viamedica.pl/psychiatria/index

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/

http://www.psychoterapiaptp.pl/

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp/about

http://psych.uni.lodz.pl/folia-psychologica/

https://www.psychometricsociety.org/free-articles

https://www.springer.com/journal/11336

https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/

http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/a2017.htm

https://www.kul.pl/przeglad-psychologiczny-the-review-of-psychology,art_4335.html

https://pfp.ukw.edu.pl/page/pl/archive/

https://journals.umcs.pl/j/issue/archive

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rpsych

http://journals.pan.pl/ppb/119464

http://ptpo.org.pl/www2/category/psychoonkologia/

http://www.ppn.ipin.edu.pl/

http://www.psychiatria.com.pl/index.php/o-czasopismie

https://podyplomie.pl/pspd/categories/2141

https://www.termedia.pl/Journal/Current_Issues_in_Personality_Psychology-75

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Neuropsychiatria_i_Neuropsychologia-46

https://journals.viamedica.pl/seksuologia_polska

http://www.dzieckokrzywdzone.pl/

http://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/

http://www.ejournals.eu/ZPS/2019/Numer-2/art/14504/

http://www.forensicscience.pl/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,2/catid,79/id,693/lang,pl/

http://rozprawyspoleczne.edu.pl/

http://fidesetratio.com.pl/ojs/index.php/FetR

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Menedzer_Zdrowia-12

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Health_Problems_of_Civilization-99

https://www.termedia.pl/Journal/Current_Issues_in_Personality_Psychology-75

https://www.ipiss.com.pl/?zzl-strona=archiwum

http://www.studiasocjologiczne.pl/

http://wuwr.pl/fsoc

http://problemypolitykispolecznej.pl/

https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/3907

ZARZĄDZANIE

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp/issue/archive

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/strony/Kwartalnik_Naukowy.aspx

http://minib.pl/spis-numerow/

http://zp.ptzp.org.pl/

https://stat.gov.pl/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/

https://stat.gov.pl/en/sit-en/issues-and-articles-sit/current-issuse/

https://www.mans.org.pl

http://www.e-mentor.edu.pl/czasopismo/archiwum

www.ejournals.cu/Zarzadzanie-Publiczne

http://silesianstatreview.ue.wroc.pl/?page_id=11

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/

https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

https://www.cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php

https://hrbusinesspartner.pl/dzial/otwarty-dostep

oamquarterly.polsl.pl

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/strony/Kwartalnik_Naukowy.aspx

http://minib.pl/spis-numerow/

http://zp.ptzp.org.pl/

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/

http://www.przeglad-techniczny.pl/

https://mlodytechnik.pl/

https://spectrum.ieee.org/

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9

https://www.journals.elsevier.com/automatica

https://automatykab2b.pl/

http://www.par.pl/

http://www.pak.info.pl/

http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/

https://simp.pl/strona-glowna/wiadomosci-simp/

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

http://journals.ltn.lodz.pl/Studia-Prawno-Ekonomiczne

http://www.p-i-w.edu.pl/

http://www.przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl/glowna

http://scientific-journals.eu/pl/o-nas/bibliometria/146-bazy-danych-czasopism-naukowych

https://www.ebsco.com/e/pl-pl/produkty-i-uslugi/bazy-danych

https://www.finanseicontrolling.pl/prenumerata-czasopisma

https://www.controllingirachunkowosc.pl/prenumerata-czasopisma

http://www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/

https://sklep.infor.pl/e-wydania/

 

INFORMATYKA

www.ep.pl

www.par.pl

www.zabezpieczenia.com.pl

www.ochrona-mienia.pl

https://www.komputerswiat.pl

https://www.chip.pl

https://www.pcformat.pl/

https://www.spidersweb.pl/

https://www.pcworld.pl/ftp/pc.html

https://irsw.pl/wp-content/uploads/Wykaz-czasopism-naukowych-INFORMATYKA-TECHNICZNA-I-TELEKOMUNIKACJA.pdf

http://www1.ciniba.edu.pl/czasopisma/indeks_dziedzin.asp?id=informatyka

https://task.gda.pl/quart/19-1.html

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/archiwum/Archiwum.aspx

https://journals.agh.edu.pl/csci/issue/archive

http://www.acs.pollub.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=157

http://www.simis.ukw.edu.pl/?dotychczasowe-edycje,22

http://acsr.wi.pb.edu.pl/content/#custom-collapse-0-0

http://cmst.eu/

Nasze zbiory

  1. Szczegółowy opis katalogu elektronicznego INTEGRO znajdziesz na stronie “Instrukcja dla studentów”. Podano w niej zasady (krok po kroku, zilustrowane przykładami) wyszukiwania, zamawiania, korzystania, sprawdzenia stanu osobistego konta, udzielenia prolongaty oraz wykaz najnowszych książek opracowanych w ostatnich 30 dniach.
  2. “Regulamin udostępniania księgozbioru” znajduje się na stronie pod tymże tytułem. Prosimy o zapoznanie się z nim zanim wypożyczymy książki, abyśmy mieli pełną świadomość wszystkich kar i konsekwencji za nieprzestrzeganie go.
  3. Na stronie “Bazy elektroniczne i możliwość wykorzystania ich” podano zawartość treściową poszczególnych baz i sposoby korzystania z nich.

Zasoby

ELSEVIER

W skład bazy wchodzi blisko 2000 czasopism, które są zaliczane do tzw. listy „Science Direct Freedom Collection”. Znajdują się tu między innymi spisy treści wspomnianych czasopism, ich streszczenia, oraz pełne teksty w formacie pdf. Nasza biblioteka uzyskała prawo archiwizowania oraz bezterminowego dostępu on-line -za lata 2007-2011 – do trzech tytułów czasopism: „Computer Networks”, „Forensic Science International” oraz „Teaching and Teacher Education”.

SPRINGER

Baza posiada ok. 2000 czasopism bieżących Springer. Czytelnik ma możliwość przeglądania również około 1200 czasopism zaliczanych do roczników archiwalnych (od 1997 roku). W bazie znajdują się czasopisma z takich dyscyplin naukowych jak: nauki przyrodnicze, ekonomia, matematyka, biznes, statystyka, matematyka, informatyka, prawo oraz nauki społeczne.

AAAS/SCIENCE

AAAS/SCIENCE - przedstawia najnowsze informacje dotyczące realizowanych bądź przeprowadzonych w świecie projektów i programów badawczych. Mamy tu liczne obszary badawcze. Wspomniana baza umożliwia dostęp do zagranicznych materiałów i komentarzy. Mamy tu między innymi wiadomości, blogi oraz multimedia pochodzące z Europy, z Azji, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.

WILEY BLACKWELL

Wspomniana baza reprezentuje bogaty zbiór elektronicznych czasopism zagranicznych. W jej skład wchodzi 1371 tytułów dotyczących nauk humanistycznych, ścisłych i społecznych. Zalicza się do niej - gromadzone od 1997 roku - archiwalia. Czytelnik może tu znaleźć materiały dotyczące między innymi informatyki, technologii informatycznych, biznesu, ekonomii, finansów, rachunkowości, matematyki, statystyki, prawa, kryminalistyki oraz psychologii.

SCOPUS

Obejmuje cytowania z zakresu nauk technicznych, matematyczno-przyrodniczych, medycznych oraz humanistycznych. W jej skład wchodzi ponad 18 000 tytułów czasopism oraz książek. Ponad połowa wspomnianych tytułów jest redagowanych w Stanach Zjednoczonych. Zawarte w niej materiały są udostępniane czytelnikom na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizowania.

WEB OF KNOWLEDGE

W skład bazy wchodzą indeksy cytowań. Zamieszczone są streszczenia artykułów oraz ważne informacje bibliograficzne, które uwzględniają tzw. listę filadelfijską. Czytelnicy posiadają możliwość dostępu do pełnych tekstów (z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z umowy licencyjnej).

EBSCO

Oferuje studentom bazy danych. Licencja obejmuje pakiet podstawowy. Składa się z czternastu baz, w tym 7 baz pełnotekstowych. Posiada i udostępnia naukowe czasopisma. Reprezentują one różnych wydawców. Mamy tu książki, czasopisma oraz inne publikacje. Jako przykład można wskazać Academic Search Complete, Business Source Complete, Health Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.

ACADEMICA

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych

Pliki do pobrania

Godziny pracy

Kontakt