+48 22 59 00 730

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Warsztat dla Kadry Naukowej – Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej

Już 6 maja zapraszamy na Warsztat dla Kadry Naukowej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Ewaluacja jakości działalności naukowej, czyli o tym, jak będziemy oceniani i co tak naprawdę oznacza limit osiągnięć w perspektywie kolejnych zmian w ustawie.

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ każdy z nas jest odpowiedzialny za rozwój Uczelni, a także dlatego, że nastąpiły zmiany w ustawie 2.0. Chociażby taka, że oceniane będą osiągnięcia wszystkich pracowników, a nie tylko wybranych.

Termin: 6 maja 2021 godz. 17.00 
Kod dostępu: Ms Teams – 4bjfzwm
Spotkanie na platformie Ms Teams poprowadzi dla pracowników Uczelni dr hab. Anita Frankowiak, prof. WSM – Pełnomocnik Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej ds Rozwoju Uczelni