+48 22 59 00 730

Certyfikuj swoją przyszłość

Tytuł projektu: „Certyfikuj swoją przyszłość”
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-K311/15-00

Okres realizacji projektu: od: 2017-10-01 do: 2020-07-31

Projekt dedykowany dla 250 studentów ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia, Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na Kierunkach:

  • Zarządzanie
  • Administracja
  • Informatyka
  • Zarządzanie i Inżynieria produkcji
  • Bezpieczeństwo Narodowe,


Projekt zapewnia realizację kompleksowego wsparcia dla studentów WSM w Warszawie
w następujących formach wsparcia:
• Bilans kompetencji,
• Udział w szkoleniach certyfikowanych i zajęciach warsztatowych,
• Udział w dodatkowych zadaniach praktycznych w ramach „szkoły letniej”,
• Udział we współpracy z otoczeniem społ.-gosp., w tym wizytach studyjnych po kraju lub wyjazdach zagranicznych (WŁOCHY).

Uzyskiwane Certyfikaty:
• EXIN
• PEOPLECERT
• MICROSOFT
• ORACLE
• CISCO
• Google Adwords Certified
• ADOBE

Tematyka szkoleń do wyboru dla uczestnika:

1. ADMINISTRATOR BAZAMI DANYCH
2. ADMINISTRATOR BAZAMI DANYCH (ORACLE)
3. ADMINISTRATOR SYSTEMAMI SERWEROWYMI
4. ADMINISTRATOR URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI (CISCO)

5. GRAFIK
6. PROGRAMISTA
7. PROJEKTANT APLIKACJI WEBOWYCH

8. ANALITYK DANYCH
9. ANALITYK DANYCH W BEZPIECZEŃSTWIE

10. MENEDŻER PROJEKTU
11. MENEDŻER PROJEKTU – METODA “ZWINNA”
12. SPEC. DS. MARKETINGU I PR

13. SPEC. DS. ZARZĄDZANIA SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą internetową, pocztową oraz osobiście w biurze projektu (na Uczelni), osobiście w godzinach 10.00 – 13.00 7/dni/w tygodniu
(bez dni wolnych od pracy)
w Biurze Rekrutacji Projektu pokój B003 ul. Kawęczyńska 36 w Warszawie (tel: 22 59 00 854)
e-mail na adres: maciej.palygiewicz@wsm.warszawa.pl.