+48 22 59 00 730

Odbiór dyplomów


SEKRETARIAT DYPLOMÓW BĘDZIE CZYNNY

( WYDAWANIE DYPLOMÓW I WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYCH DOKUMENTÓW )


Godziny pracy od 1.09.2023

Poniedziałek 8.00 – 15.00,  przerwa 12.00 – 12.30
WtorekNIECZYNNE
Środa 8.00 – 15.00,  przerwa 12.00 – 12.30
Czwartek 8.00 – 15.00,  przerwa 12.00 – 12.30
Piątek 8.00 – 15.00,  przerwa 12.00 – 12.30
Sobota 9.00 – 13.00 ZJAZDY W TOKU 1.NIECZYNNE

UWAGA!

Pracownicy Dziekanatu nie zajmują się wydawaniem dyplomów. Dokumenty mogą Państwo otrzymać jedynie od pracownika Sekretariatu ze stanowiska trzeciego, w godzinach pracy przedstawionych powyżej.

DZIEKANAT F-002 stanowisko nr 3


Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 3/07/2021 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ  w WARSZAWIE  z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, ich odpisów w języku angielskim i suplementów do dyplomów jak również zasad odbioru dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, ich odpisów  w języku angielskim  i suplementów do dyplomów oraz duplikatów dyplomów i duplikatów suplementów, “Dyplom  i  suplement  mogą  być  odebrane  osobiście  przez  absolwenta.  Dopuszcza  się możliwość przesłania w wyjątkowych sytuacjach dyplomu i suplementu przesyłką kurierską na wskazany we wniosku adres. Wzór wniosku określa załącznik nr 4″.

“We wniosku  o  przesłanie  dyplomu,  odpisów  do  dyplomu,  suplementu i  odpisów suplementów Absolwent zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia odbioru. Koszty przesyłki kurierskiej ponosi wnioskodawca na zasadach określonych w Zarządzeniu Kanclerza oraz regulaminie  opłat  świadczonych  usług  edukacyjnych  w  WSM  w  Warszawie. Wzór potwierdzenia odbioru określa załącznik nr 5”.


Sprawy dotyczące odbioru dokumentów z archiwum Uczelni, wydania duplikatów dyplomów, odpisów w języku obcym proszę kierować na adres:

sekretariat@mans.org.pl  

Telefon: 22 59 00 821

Numer konta bankowego do wpłat:

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie BRE Bank S. A Oddział Korporacyjny w Warszawie
68 1140 1010 0000 5201 8300 1010

W przelewie proszę podać dane osobowe oraz przedmiot opłaty. Podanie wraz z potwierdzeniem wpłaty powinno być dostarczone osobiście. Gotowy dokument również należy odebrać osobiście, z Uczelni.


CENNIK:

 • wydanie duplikatu dyplomu – 20 zł, płatne przy złożeniu wniosku do Rektora;
 • duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł, płatne przy złożeniu wniosku do Rektora;
 • wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim – 20 zł, płatne przy złożeniu wniosku do Rektora (podanie o odpis dokumentu w języku obcym należy złożyć do dnia ukończenia studiów – data złożenia egzaminu dyplomowego);
 • wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim – 20 zł, płatne przy złożeniu wniosku do Rektora (podanie o odpis dokumentu w języku obcym należy złożyć do dnia ukończenia studiów – data złożenia egzaminu dyplomowego).

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR DYPLOMÓW Z OBRON:

Rok 2023

 • Administracja I i II stopień – 06 lipca (dyplomy Absolwentów Filii w Bełchatowie znajdują się w miejscowym Dziekanacie)
 • Administracja I i II stopień – 27 lutego 2023, 15 czerwca 2023, 1-15 lipca 2023
 • Bezpieczeństwo narodowe I stopnia – 14 lipca 2023
 • Prawo – 15 czerwca 2023
 • Informatyka – 26 lutego 2023, 27 lutego 2023, 24 kwietnia 2023
 • Finanse i Rachunkowość – 28 lutego, 13 lipca 2023
 • Kryminologia II stopnia – 14 lipca 2023
 • Zarządzanie I stopień – 03 lipca 2023, 9 lipca 2023 (dyplomy Absolwentów Filii w Bełchatowie znajdują się w miejscowym Dziekanacie)
 • Zarządzanie I i II stopień –25 stycznia 2023, 01 lutego 2023, 22 lutego 2023, 28 lutego, 1-15 lipca 2023
 • Psychologia – 01 lipca 2023
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 27 lutego 2023, 01 marca 2023

Rok 2022

 • Prawo – grudzień
 • Administracja I i II stopień – grudzień
 • Finanse i Rachunkowość – wrzesień
 • Bezpieczeństwo Narodowe – wrzesień
 • Administracja I i II stopień – wrzesień (dyplomy Absolwentów Filii w Bełchatowie znajdują się w miejscowym Dziekanacie)
 • Informatyka – wrzesień
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – wrzesień
 • Psychologia – wrzesień
 • Zarządzanie I i II stopień – wrzesień (dyplomy Absolwentów Filii w Bełchatowie oraz Ciechanowie znajdują się w miejscowych Dziekanatach)
 • Informatyka – lipiec
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – lipiec
 • Finanse i Rachunkowość – lipiec
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – lipiec
 • Prawo – lipiec
 • Bezpieczeństwo Narodowe – lipiec
 • Administracja I i II stopień – lipiec (dyplomy Absolwentów Filii w Bełchatowie znajdują się w miejscowym Dziekanacie)
 • Zarządzanie I i II stopień – lipiec (dyplomy Absolwentów Filii w Bełchatowie oraz Ciechanowie znajdują się w miejscowych Dziekanatach)
 • Zarządzanie I i II stopień – czerwiec (dyplomy Absolwentów Filii w Bełchatowie oraz Ciechanowie znajdują się w miejscowych Dziekanatach)
 • Psychologia – czerwiec
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – czerwiec
 • Administracja I i II stopień – czerwiec
 • Finanse i Rachunkowość – maj
 • Psychologia – maj
 • Informatyka – maj
 • Zarządzanie I i II stopień – kwiecień
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – kwiecień
 • Administracja I i II stopień – kwiecień
 • Zarządzanie II stopień – marzec
 • Finanse i Rachunkowość – marzec
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – marzec
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – marzec
 • Zarządzanie I i II stopień – luty
 • Administracja I i II stopień – luty
 • Prawo – luty
 • Finanse i Rachunkowość – styczeń
 • Zarządzanie I i II stopień – styczeń
 • Administracja I i II stopień – styczeń
 • Prawo – styczeń
 • Psychologia – styczeń

Przypominamy o odbiorze dyplomów z lat poprzednich.