+48 22 59 00 730

Odbiór dyplomów


SEKRETARIAT DYPLOMÓW BĘDZIE CZYNNY

( WYDAWANIE DYPLOMÓW I WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANYCH DOKUMENTÓW )


Godziny pracy od 1.07.2024

Poniedziałek 7:00 – 14:00,  przerwa 12:00 – 12:30
WtorekNIECZYNNE
Środa 7:00 – 14:00,  przerwa 12:00 – 12:30
CzwartekNIECZYNNE
Piątek 7:00 – 14:00,  przerwa 12:00 – 12:30
Sobota 9:00 – 13:00 – lipiec-sierpień NIECZYNNE

UWAGA!

Pracownicy Dziekanatu nie zajmują się wydawaniem dyplomów. Informujemy, że sekretariat dyplomów znajduje się w dziekanacie F002, na górze po schodach, proszę przed wejściem do dziekanatu pobrać bilet z Biletomatu wybrać z listy Sekretariat dyplomów i poczekać na wywołanie numeru (ODBIÓR PRZY STOLIKU, NACISNĄĆ DZWONEK NA DRZWIACH). Dokumenty mogą Państwo otrzymać jedynie od pracownika Sekretariatu w godzinach pracy przedstawionych powyżej.

DZIEKANAT F-002

SEKRETARIAT DYPLOMÓW F-A02


Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 3/07/2021 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ  w WARSZAWIE  z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, ich odpisów w języku angielskim i suplementów do dyplomów jak również zasad odbioru dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, ich odpisów  w języku angielskim  i suplementów do dyplomów oraz duplikatów dyplomów i duplikatów suplementów, “Dyplom i suplement mogą być odebrane osobiście przez absolwenta. Dopuszcza się możliwość wydania dyplomu i suplementu innej osobie na podstawie upoważnienia udzielonego jej przez studenta/absolwenta za pośrednictwem notarialnego pełnomocnictwa.”

TytułPobierz
Podanie do Rektora Pobierz

Sprawy dotyczące odbioru dokumentów z archiwum Uczelni, wydania duplikatów dyplomów, odpisów w języku obcym proszę kierować na adres:

sekretariat@mans.org.pl  

Telefon: 22 59 00 821

Numer konta bankowego do wpłat:

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie BRE Bank S. A Oddział Korporacyjny w Warszawie
68 1140 1010 0000 5201 8300 1010

W przelewie proszę podać dane osobowe oraz opis opłaty. Podanie wraz z potwierdzeniem wpłaty powinno być dostarczone osobiście. Gotowy dokument również należy odebrać osobiście z Uczelni.


CENNIK:

 • wydanie duplikatu dyplomu – 20 zł, płatne przy złożeniu wniosku do Rektora;
 • duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł, płatne przy złożeniu wniosku do Rektora;
 • wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim – 20 zł, płatne przy złożeniu wniosku do Rektora (podanie o odpis dokumentu w języku obcym należy złożyć do dnia ukończenia studiów – data złożenia egzaminu dyplomowego);
 • wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim – 20 zł, płatne przy złożeniu wniosku do Rektora (podanie o odpis dokumentu w języku obcym należy złożyć do dnia ukończenia studiów – data złożenia egzaminu dyplomowego).

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR DYPLOMÓW Z OBRON:

Rok 2024

 • Administracja – 07, 28.02.2024r.
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 21, 22, 27, 29 .02.2024r.
 • Informatyka – 24.02.2024r.
 • Finanse i Rachunkowość – 26.02.2024r.
 • Psychologia – 27.02.2024r.
 • Zarządzanie – 28.02.2024r.
 • Management master’s degree – 29.02.2024r. 13.03.2024r.
 • Informatics bachelor’s degree – 29.02. 2024r.

Rok 2023

Wrześniowe obrony:

Bezpieczeństwo Narodowe I stopień – 25 września

 • Finanse i Rachunkowość – 28 września
 • Administracja II stopień – 25 września
 • Administracja I stopień – 25 września (dyplomy Absolwentów Filii w Bełchatowie znajdują się w miejscowym Dziekanacie)
 • Psychologia – 23 września
 • Zarządzanie II stopień – 20, 22, 28, 29 września
 • Zarządzanie I stopień – 18, 22, 28, 29 września (dyplomy Absolwentów Filii w Ciechanowie/Bełchatowie znajdują się w miejscowym Dziekanacie)
 • Administracja I i II stopień – 06 lipca (dyplomy Absolwentów Filii w Bełchatowie znajdują się w miejscowym Dziekanacie)
 • Administracja I i II stopień – 27 lutego 2023, 15 czerwca 2023, 1-15 lipca 2023
 • Bezpieczeństwo narodowe I stopnia – 14 lipca 2023
 • Prawo – 15 czerwca 2023
 • Informatyka – 26 lutego 2023, 27 lutego 2023, 24 kwietnia 2023
 • Finanse i Rachunkowość – 28 lutego, 13 lipca 2023
 • Kryminologia II stopnia – 14 lipca 2023
 • Zarządzanie I stopień – 03 lipca 2023, 9 lipca 2023 (dyplomy Absolwentów Filii w Bełchatowie znajdują się w miejscowym Dziekanacie)
 • Zarządzanie I i II stopień –25 stycznia 2023, 01 lutego 2023, 22 lutego 2023, 28 lutego, 1-15 lipca 2023
 • Psychologia – 01 lipca 2023
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 27 lutego 2023, 01 marca 2023

Przypominamy o odbiorze dyplomów z lat poprzednich. 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS) w Warszawie (03-775), ul. Kawęczyńska 36. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail będą wykorzystywane na potrzeby realizacji quizu pn. „Dopasuj studia do siebie” oraz celów reklamowych i marketingowych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 
Dane mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych MANS.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwość uzyskania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie do Administratora.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane​.