+48 22 59 00 730

Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Wydział współpracuje ze środowiskiem adwokatów, radców prawnych, komorników, sędziów, prokuratorów. Pracownicy Wydziału to wysokiej klasy specjaliści zajmujący się problematyką nauk prawnych i bezpieczeństwa. Specjalizują się m in. W obszarze prawa administracyjnego i sądowo – administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa finansowego i kontroli skarbowej, prawa pracy, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, prawa międzynarodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, stosunków międzynarodowych. Wydział współpracuje z otoczeniem zewnętrznym w kraju i oraz zagranicą. Celem Wydziału jest rozwój naukowo – dydaktyczny pracowników Wydziału jak również kształcenie Studentów w sposób umożlwiający im zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, która pozwoli im jako absolwentom poszczególnych kierunków znalezienie pracy spełniającej oczekiwania pracowników i pracodawców.

Struktura Wydziału

  • Katedra Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa, której kierownikiem jest dr r. pr. Piotr Wąchal
  • Katedra Kryminalistyki i Kryminologii, której kierownikiem jest prof. dr hab. Brunon Hołyst
  • Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, której kierownikiem jest dr Aleksandra Chyc

W ramach Wydziału funkcjonują cztery kierunki:

  • Administracja, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki
  • Bezpieczeństwo Narodowe, studia I stopnia, profil praktyczny
  • Prawo, studia jednolite magisterskie, profil praktyczny
  • Kryminologia, studia I i II stopnia, profil praktyczny

W ramach Wydziału działa Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji (Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki)  oraz Klinika Prawa.