+48 22 59 00 730

Rektor

dr hab. inż. dr h.c Zbigniew Ciekanowski prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Zainteresowania naukowe

zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo

Działalność

  • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (do 2021)
  • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, indywidualna, II stopnia (2019, 2020)
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2020)

Wybrane publikacje

  • Ciekanowski, Z., Nowicka, J., & Wyrębek, H. (2021). Quality instruments for efficient and safe organization management. Journal of Modern Science47(2), 45–59. https://doi.org/10.13166/jms/143073
  • Ciekanowski, Z. (2020). Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Cz. 1. Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
  • Wojciechowska-Filipek, S., & Ciekanowski, Z. (2020). Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni jednostki, organizacji, państwa, CeDeWu.
  • Ciekanowski, Z. (2019). Podstawy zarządzania bezpieczeństwem państwa. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.
  • Ciekanowski, Z. (2019). Rola informacji w zarządzaniu kryzysowym. W Z. Ciekanowski (Red.), Determinanty bezpieczeństwa państwa. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II.
  • Ciekanowski, Z., Wyrębek, H., & Nowicka, J. (2017). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. CeDeWu.

Dyżury

Kontakt