+48 22 59 00 730

Erasmus+

O programie

Dnia 11 grudnia 2013r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły decyzję ustanawiającą nowy program UE wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie Erasmus+.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem.

Znakiem jakości uprawniającym uczelnię do ubiegania się o fundusze w ramach programu Erasmus+ jest Karta Szkolnictwa Wyższego Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education) – ECHE.

Wniosek złożony przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie o przyznanie Karty Szkolnictwa Wyższego został pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską i uczelnia otrzymała Kartę ECHE uprawniającą do prowadzenia wszelkich działań w ramach nowego programu Erasmus+.


Aktualności


Kontakt

Uczelniany Koordynator ds. Programu ERASMUS+
dr Ireneusz Thomas
+48 22 59 00 779

+48 789235646
mail: erasmus@mans.org.pl