+48 22 59 00 730

Prorektor ds. Dydaktycznych

dr Joanna Michalak-Dawidziuk, prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Zainteresowania naukowe

uczenie się przez całe życie (tzw. lifelong learning), jakość w procesie kształcenia

Działalność

 • dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki, specjalność naukowa: zarządzanie oświatą.
 • Specjalistka w obszarze administracji publicznej: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury.
 • Specjalistka w Grupie do spraw Młodzieży w Brukseli (2005-2008).

Wybrane publikacje

 • Michalak-Dawidziuk J. (2022). Teacher education  from the point of view of students in Poland and Portugal, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-83-8294-001-5 https://www.impulsoficyna.com.pl/ksiazki-w-wersji-angielskiej/2367-teacher-education-from-the-point-of-view-of-students-in-poland-and-portugal.html
 • Michalak-Dawidziuk J. (2022). Kształcenie nauczycieli – perspektywa studentów w Polsce i Portugalii, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-83-8294-016-9 https://www.impulsoficyna.com.pl/literatura-dla-nauczycieli/2366-ksztalcenie-nauczycieli-perspektywa-studentow-w-polsce-i-portugalii.html
 • Michalak-Dawidziuk J. (2021). Motives for choosing initial teacher education by students in Poland and Portugal ‒ theoretical and empirical background, Szkoła-Zawód-Praca nr 21, ss. 123-139, ISSN 2082-6087 https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/issue/view/18
 • Michalak-Dawidziuk J. (2021). Selected aspects of teacher’s profession in Poland, Studia Edukacyjne nr 60, ss. 135-160, ISSN 1233-6688 http://cse.amu.edu.pl/numery/
 • Michalak-Dawidziuk J. (2018). Stres w pracy nauczyciela a jego dialogiczne relacje z uczniem [w:] U. Jeruszka, J. Łaszczyk, B. Marcinkowska, F. Szlosek (red. nauk), Edukacja. Praca. Profesorowi Stefanowi Kwiatkowskiemu w 70-lecie urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, s. 523 – 543, ISBN 978-83-66030-00-0
 • Michalak-Dawidziuk J. (2018). Awans zawodowy nauczycieli jako proces dynamicznych zmian – współczesna praktyka i perspektywa przyszłości, [w:] J. Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła (red.), Edukacyjne konteksty współczesności z myślą o przyszłości, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 617 – 634, ISBN 978-83-8095-418-2
 • Michalak-Dawidziuk J. (2018). Aspiracje zawodowe nauczycieli w procesie ich rozwoju zawodowego, [w:] F. Szlosek, R. Gerlach (red.) W świecie nauki, pracy i edukacji. 90-lecie urodzin Profesora Zygmunta Wiatrowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ss. 367 – 384, ISBN 978-8366010-05-5
 • Michalak-Dawidziuk J. (2017). The Role of the Media in the Process of Shaping the Skills and Attitudes of Lower Secondary Schools Students, Society. Education, No. 1 (11) 2017, p. 289 – 307, ISSN 2300-0422 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/18303/18118
 • Michalak-Dawidziuk J. (2017). Rola mediów w procesie kształtowania umiejętności i postaw uczniów gimnazjów, No. 1 (11) 2017, s. 297-325 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/18303/19026

Dyżury

Kontakt