+48 22 59 00 730

Prorektor ds. Dydaktycznych

Zainteresowania naukowe

uczenie się przez całe życie (tzw. lifelong learning), jakość w procesie kształcenia

Działalność

  • dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki, specjalność naukowa: zarządzanie oświatą.
  • Specjalistka w obszarze administracji publicznej: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury.
  • Specjalistka w Grupie do spraw Młodzieży w Brukseli (2005-2008).

Wybrane publikacje

  • J. Michalak-Dawidziuk, Selected Aspects of the Teaching Proffesion in Poland, „Studia Edukacyjne”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021, nr 60, s. 135-160.
  • J. Michalak-Dawidziuk, Stres w pracy nauczyciela a jego dialogiczne relacje z uczniem, [w:] Nauka, edukacja, praca: profesorowi Stefanowi Kwiatkowskiemu w 70-lecie urodzin, J. Łaszczyk, F. Szlosek, U. Jezierska, B.    Marcinkowska (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2018, s. 523-543.
  • J. Michalak-Dawidziuk, Awans zawodowy nauczycieli jako proces dynamicznych zmian – współczesna praktyka i perspektywa przyszłości, [w:] Edukacyjne konteksty współczesności, N. Pikuła, J. Madalińska-Michalak     (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls 2018, s. 617-634.
  • J. Michalak-Dawidziuk, Aspiracje zawodowe nauczycieli w procesie ich rozwoju zawodowego, [w:] W świecie nauki, pracy i edukacji. 90-lecie urodzin Profesora Zygmunta Wiatrowskiego, F. Szostek, R. Gerlach (red.),     Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2018, 157-192.
  • J. Michalak-Dawidziuk, Samorealizacja, poświęcenie i dialogiczność jako wartości nadrzędne w pracy nauczyciela, [w:] Personalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje, J. Bluszcz, A. Solak (red.), Wydawnictwo   Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, s. 239-252.
  • J. Michalak-Dawidziuk, Różne aspekty badań pedagogicznych, [w:] Badanie. Dojrzewanie. Rozwój (na drodze do doktoratu). Metodologia nauk społecznych a metodologia badań pedagogicznych, F. Szlosek (red.),   Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, s. 213-223.

Dyżury

Kontakt