+48 22 59 00 730

dr Agnieszka Łuczak

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (studia magisterskie i doktoranckie). Od 1997 r. pracuje w uczelniach prowadząc zajęcia z szeroko rozumianej problematyki marketingowej. W ramach pracy w szkolnictwie wyższym zajmowała się koordynacją merytoryczną kilku projektów międzynarodowych w ramach programu Life Long Learning. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.1. współtworzyła Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych dla zawodu handlowiec. 

W latach 2005-2006 była współautorką i współrealizatorką projektów badawczych dla władz samorządowych miast z regionu łódzkiego oraz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach. W latach 2013-2015 pełniła obowiązki Naczelnika Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi w Urzędzie Miasta Zgierza. Pracowała również na stanowisku kierownika Działu Rozwoju i Reklamy w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina a także kierownika Zespołu ds. Działalności Edukacyjnej i Szkoleniowej oraz Głównego Specjalisty ds. Analiz i Kontaktów z Podmiotami Zewnętrznymi w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego. W latach 2011-2019 była Prezeską Stowarzyszenia Instytut Wspierania i Rozwoju Biznesu. Posiada doświadczenie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów, realizowanych w ramach krajowych programów wsparcia. 

W ramach działalności edukacyjnej prowadzi zajęcia gościnne w uczelniach zagranicznych, MBA oraz na studiach podyplomowych, współpracuje jako trener w kształceniu kadr. Jest autorką artykułów z problematyki marketingowej. W r. 2019 opracowała Miejski Program Wspierania Przedsiębiorczości 2020-2023 dla miasta Radomsko (Uchwała XIII/149/19 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 27 listopada 2019 r.) oraz Program współpracy miasta Radomsko z uczelniami wyższymi w ramach zadań określonych w Miejskim Programie Wspierania Przedsiębiorczości 2020-2023

Obecnie jest adiunktem w Kolegium Studiów Zarządzania i Bezpieczeństwa Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz w Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Dyżury

Kontakt