+48 22 59 00 730

dr Aleksandra Jędryszek-Geisler

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, magister psychologii, magister pedagogiki. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel. Wykładowca Polish Academy of Social Sciences ang Humanities in London. Członek Polish Psychologist’s Association w Londynie. Uczestniczka oraz organizatorka konferencji naukowych oraz sympozjów w Anglii, Szkocji, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i Stanach Zjednoczonych. Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem nauczycieli w Polsce, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Islandii, Hiszpanii, Włoszech. W obszarze zainteresowań naukowych leży między innymi wypalenie zawodowe, agresja, czy praca z uczniem sprawiającym trudności. Posiada kilkunastoletni staż pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, osadzonymi w zakładach karnych oraz z osobami potrzebującymi wsparcia psychologicznego. Zajmuje się również diagnozą psychologiczną.

Wybrane publikacje

 • Jędryszek-Geisler, A. (2023). Nauka zdalna związana z pandemią COVID-19 a bezradność intelektualna uczniów. W: M. Nowak, S. Chrobak, A. Lukasek Kształcenie i wychowanie – postpandemiczna transformacja (s. 26-38). Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2022), red. Kompendium nauczyciela psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2022). Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela. W: A. Jędryszek-Geisler (red.). Kompendium nauczyciela psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy (s. 69-88 ). Londyn: Wydawnictwo PASSH.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2022). Pozytywna dyscyplina w klasie. W: A. Jędryszek-Geisler (red.). Kompendium nauczyciela psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy (s. 107-130 ). Londyn: Wydawnictwo PASSH.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2022). Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej. W: A. Jędryszek-Geisler (red.). Kompendium nauczyciela psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy (s. 149-165 ). Londyn: Wydawnictwo PASSH.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2022). Uczeń jako ofiara przemocy seksualnej. W: A. Jędryszek-Geisler (red.). Kompendium nauczyciela psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy (s. 223-250). Londyn: Wydawnictwo PASSH.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2021). Nauka on-line a wypalenie zawodowe nauczycieli i bezradność intelektualna uczniów. W: Z. Sirojć (red.). Problemy współczesnej pedagogiki (s.185-210). Warszawa: ASPRA-JR.
 • Jędryszek-Geisler A. (2021). Korelaty wypalenia zawodowego u nauczycieli w Polsce i Anglii, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN 978-83-8209-127-4
 • Jędryszek-Geisler, A. (2021). Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej. Londyn: Wydawnictwo PASSH.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2021). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „II Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej”. Archive of Social Sciences and Humanities, 1, 97-109.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2020). Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe u pracowników Służby Więziennej. The Prison Systems Review, 107, s. 175-218
 • Jędryszek-Geisler, A., Jurczyk, M. (2019). Orzecznictwo kary śmierci jako element polityki karnej w wybranych państwach świata na przełomie XIX i XX wieku. Zeszyty Naukowe PUNO, 7, 65-88.
 • Jędryszek-Geisler, A., Izdebski, P. (2019). Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe na przykładzie badań nauczycieli. Edukacja, 1(148), 20-39.
 • Jędryszek-Geisler, A., Izdebski, P. (2018). Osobowość nauczyciela a wypalenie zawodowe. Edukacja, 1(144), 106–117.
 • Jędryszek-Geisler, A., Jurczyk, M. (2017). Poziom lęku i agresji u osób pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności oraz recydywistów penitencjarnych. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 95(2), 62-77.
 • Jędryszek, A., Jurczyk, M. (2016). Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli w Polsce i Anglii. Człowiek-Teraźniejszość-Edukacja, 2(74), 109-121.
 • Jędryszek-Geisler, A. (2015). Biologiczne uwarunkowania agresji. Wychowawca, 2(265), 22-27
 • Jędryszek-Geisler, A. (2014). Lęk osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a ich aktywizacja zawodowa. Praca Socjalna, 1, 61-69.
 • Jędryszek-Geisler, A., Jurczyk, M. (2014). Wypalenie zawodowe wśród pracowników pomocy społecznej w Polsce i Wielkiej Brytanii. Praca Socjalna, 2, 78-84.
 • Jędryszek-Geisler, A., Jurczyk, M. (2014). Poziom lęku osób bezrobotnych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Praca Socjalna, 5, 69-75

Dyżury

Kontakt