+48 22 59 00 730

dr Aliaksandr Amelyaniuk

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii -Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny  

Zainteresowania naukowe

Publikacje: ponad 100 publikacji naukowych, edukacyjnych i metodycznych.

 

Badania

Teoretyczne i metodologiczne podstawy warunków formacyjnych dla zrównoważonego innowacyjnego rozwoju gospodarczego regionu (na przykładzie obwodu brzeskiego). GR  nr 10081946
Koncepcja rozwoju innowacyjnej infrastruktury obwodu brzeskiego. GR nr 20130068

 

Phd in Economics – Brest State Technical University.

Scientific interests:

Economic theory, institutional economics, regional economics, cluster analysis, logistics and supply chain management, production Logistics, optimization of business processes in supply chains, human capital.

Publications: more than 100 scientific, educational and methodical publications.


Research

  • Theoretical and methodological bases of formation conditions for sustainable innovative economic development of the region (on the example of the Brest region). GR no 10081946
  • The concept of development of innovative infrastructure of Brest region. GR no 20130068

Wybrane publikacje

  • Kristinevich S., Omelyaniuk A., Instytucjonalne warunku reprodukcji kapitału ludzkiego w innowacyjnej gospodarce, Monografia  BrSTU, Brześć, 2008
  • Omelyaniuk A., Karavaeva V., Odnowiona teoria ekonomiczna – warunek zrównoważonego rozwoju gospodarki przejściowej, Journal of Economic  Integration No 4, 2007, ss. 28-34
  • Kristinevich S., Omelyaniuk A., Kapitał ludzki. Reprodukcja w gospodarce innowacyjnej, Monografia Saarbrüsken, Lambert, 2013
  • Omelyaniuk A., Wpływ klastrów na rozwój regionalny. Determinanty bezpieczeństwa państwa a ich wpływ na rozwój regionalny, Jarosław Elpil, 2014

Dyżury

Kontakt