+48 22 59 00 730

dr inż Andrzej Góralski

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz doktorem nauk technicznych w zakresie elektroniki (temat pracy doktorskiej – Uniwersalne, rozproszone systemy pomiarowe monitorujące środowisko w heterogenicznym otoczeniu sieciowym). Posiada certyfikaty szkoleń technicznych. Przez około 30 lat pracy zawodowej m.in. na stanowiskach programisty, projektanta, administratora, konsultanta, specjalisty, analityka, menedżera zdobył wszechstronne doświadczenie zawodowe. Zna systemy i aplikacje wykorzystywane w biznesie jak i w sferze administracji publicznej, był analitykiem ds. informatyzacji resortu w Ministerstwie Sprawiedliwości a od 17 lat jest głównym specjalistą/analitykiem w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ww. instytucjach prowadził wiele projektów oraz szkoleń dla pracowników.

            Dr inż. Andrzej Góralski wykorzystuje aktywnie swoje doświadczenie zarówno w ramach pracy bieżącej jak pracy dydaktycznej co pozwala przekazywać studentom elementy najnowszej wiedzy m.in. związanej z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych, najnowszych technologii WWW oraz Data Center. Realizował granty będące częścią programów Unii Europejskiej. Ma znaczne doświadczenie dydaktyczne. Pracował/pracuje m.in. w MANS – Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych (poprzednio WSM – Wyższej Szkole Menadżerskiej), WUMed – Wyższej Uczelni Medycznej (poprzednio PWSBiA – Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji), PW – Politechnice Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Transportu), UJK – Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – filia w Piotrkowie Trybunalskim i WSC – Wyższej Szkole Celnej.

            W MANS (WSM) pracuje około 16 lat a w WUMed (PWSBiA) około 21 lat na kierunku informatyka, jest również autorem zmian programowych. Wypromował wiele prac inżynierskich i magisterskich. Jego wykłady cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. Prowadzi (lub prowadził w poprzednich latach) zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu Programowania (Java/C++/HTML,…), Projektowania i budowy systemów informatycznych, Architektury Systemów Komputerowych, Technik sieciowej i projektowania sieci, Zastosowania systemów informatycznych w biznesie i administracji.

Dyżury

Kontakt