+48 22 59 00 730

dr Angelika Kleszczewska-Albińska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka schematu w trakcie szkolenia. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ma doświadczenie w pracy psychologa przedszkolnego. Pracuje w obszarze psychoterapii i poradnictwa psychologicznego z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W pracy naukowej specjalizuje się w badaniu tłumienia i wyolbrzymiania bodźców emocjonalnych. Pracuje głównie w obszarach psychologii klinicznej, różnic indywidualnych oraz psychologii emocji.

Wybrane publikacje

  • Kleszczewska-Albińska, A. (2022). Self-destructive behaviors, self-esteem, anxiety, and social desirability in people with personality and mood disordersPsychological Applications and Trends 2022, 52-62
  • Kleszczewska-Albińska, A. (2022). Wybrane poznawczo-behawioralne modele uzależnień behawioralnych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 1, 10-18.
  • Kleszczewska-Albińska, A. (2022). Badanie struktury czynnikowej kwestionariusza aprobaty społecznej KAS. Studia Społeczne, 36, 25-45.
  • Kleszczewska-Albińska, A. (2021). The functioning of adolescents during quarantine – the role of non-professional and professional support in overcoming the problem of social isolation. Advances in Psychiatry and Neurology 30, 122-129.
  • Kleszczewska-Albińska, A., Skudlarek, M. (2020). Motivation for participation in rehab therapy and stress-coping styles in alcohol dependent women and men. Alcoholism and Drug Addiction, 33(3), 219-238.
  • Kleszczewska-Albińska, A., Huć J. (2019). Samotność i relacje społeczne u osób powyżej 60. roku życia. Polityka Społeczna, 547(10), 30-37.

Dyżury

Kontakt