+48 22 59 00 730

dr Barbara Drapikowska

Absolwentka zarządzania i dowodzenia, socjologii, bezpieczeństwa narodowego, psychologii społecznej oraz psychologii ogólnej. 

Doktor nauk o obronności w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi. 

Autorka publikacji dotyczących psychospołecznych aspektów bezpieczeństwa i zarządzania, w szczególności zarządzania perspektywą gender w polskich służbach mundurowych. Przedstawiciel Polski w grupie badawczej NATO RTG 307 zajmującej się implementacją kwestii gender do programów nauczania w szkolnictwie wojskowym. 

Psycholog, terapeuta TSR, konsultant kryzysowy. 

Zainteresowania naukowe

– psychospołeczne aspekty zarządzania;

– feminizacja zarządzania;

– psychologia i socjologia służb mundurowych;

– media i komunikacja społeczna;

– doradztwo personalne i coaching.

Wybrane publikacje

Wybrane publikacje:

  1. Drapikowska B., Obszary zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych wspomagających zarządzanie w administracji publicznej w Polsce, [w:] Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych wspomagających zarządzanie w administracji publicznej w Polsce, J. Janczak, ASzWoj, Warszawa 2023.
  2. Drapikowska B., Nowak A., Wyszecka J., Wykorzystanie narzędzi business intelligence na przykładzie branży medycznej, [w:] Wykorzystanie innowacyjnych technologii informacyjnych w zarządzaniu, B. Drapikowska, A. Nowak, J. Janczak (red.), ASzWoj, Warszawa 2022.
  3. Drapikowska B., Zarządzanie perspektywą gender w polskiej armii, [w:] Edukacja w świecie VUCA. Szanse – wyzwania – zagrożenia, red. D. Kaźmierczak, J. Ropski, O. Wasiuta, W. Zakrzewski, Kraków – Polska, Wydawnictwo LIBRON, 2021.
  4. Drapikowska B., Zarządzanie perspektywą płci w Siłach Zbrojnych RP, [w:] Dylematy SZ w nowych uwarunkowaniach bezpieczeństwa, red.  ELak, P. Rosłon, N. Iwanowski, Warszawa, ASzWoj, 2020.
  5. Drapikowska B., Kobielski A., Participation and leadership  of  female soldiers  in operations outside the country, National Defence Academy in Vienna, Women in Peace Operations Part Three: Women`s Participation and Leadership in Military Components of Peace Operations, National Defence Academy, Vienna 2019.
  6. Drapikowska B., Management of gender policy in polish security sector, [w:] International Scienitific Conference „Defense Resources Management in 21th Century”, Defense Resources Management, 2019, DRESMARA.
  7. Drapikowska B., J. Wyszecka, Motywacja do pracy nauczycieli akademickich, [w;] Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym, red. Urych, ASzWoj, Warszawa 2019.
  8. Drapikowska B., Gender and security – women military services in social perspective – history, present day, law, communication, Proceedings of the 4thWorld Conference on Women’s Studies, Vol. 3, Issue 2, 2018,
  9. Drapikowska B., Europejskie modele zarządzania, [w:] M. Wrzosek (red.), Dylematy zarządzania europejskiego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2016.
  10. Nauka i edukacja, jako ścieżka kariery dla kobiet w sferze publicznej, [w:] J. Wołejszo, S. Sirko, W. Kieżun (red.), Public Management  2013 pt. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, AON, Warszawa 2013.

Dyżury

Kontakt