+48 22 59 00 730

dr hab. Anna Bąkiewicz

Profesor MANS; zainteresowania naukowe m.in. zarządzanie: marketing, zarządzanie międzykulturowe, marketing międzynarodowy, kultura organizacyjna i zarządzanie firmą rodzinną; promotor prac dyplomowych i doktorskich; autor ponad 100 publikacji naukowych; bogate doświadczenie w międzynarodowych projektach badawczych; partner w agencji doradztwa personalnego; ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia organizacji pracodawców.

Dyżury

Kontakt