+48 22 59 00 730

dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew Ciekanowski, prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Zainteresowania naukowe

zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo

Działalność

  • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (do 2021)
  • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, indywidualna, II stopnia (2019, 2020)
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2020)

Wybrane publikacje

  • Z. Ciekanowski (red.), Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, PSWBP, Biała Podlaska 2021.
  • Z. Ciekanowski, Podstawy zarządzania bezpieczeństwem państwa, PWSTE, Jarosław 2019.
  • Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Quality instruments for efficient and safe organization management, Journal of Modern Science” , JoMS 2021, 47(2), 45–59.
  • Z. Ciekanowski, Rola informacji w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Determinanty bezpieczeństwa państwa, Z. Ciekanowski (red.), PSWBP, Biała Podlaska 2019, s. 307-332.
  • S. Wojciechowska-Filipek, Z. Ciekanowski, Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni Jednostki – Organizacji ­­– Państwa, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2016.
  • Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa 2017.