+48 22 59 00 730

dr hab. inż. Valeriy Kuznetsov prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Obecnie profesor MANS oraz IK, specjalność transport elektryczny. Pełnomocnik dyrektora ds. współpracy z rynkami Wschodnimi Instytut Kolejnictwa, był profesorem wizytującym Politechniki Warszawskiej na Wydziale Transportu. Był także kierownikiem Działu Zarządzania Projektami, profesorem w Katedrze Inteligentnych systemów zasilania i prodziekanem Wydziału Edukacji Zaocznej w Dniprowskim Narodowym Uniwersytecie Transportu Kolejowego, Dnipro Ukraina. Ma doświadczenie jako audytor energetyczny w Narodowym Technicznym Uniwersytecie Ukrainy “Kijowski Instytut Politechniczny”. Obecnie także redaktor tematyczny czasopisma Energies. Członek Rady Naukowej obrony prac doktorskich oraz habilitacyjnych na Politechnice Charkowskiej ( Charków Ukraina). Autor monografii, artykułów oraz podręczników dla studentów. Bierze udział w licznych projektach B+R.

Nagrody i wyróżnienia

  • Dyplom Ministerstwa Transportu Ukrainy (2002)
  • Dyplom Generalnego Dyrektora “Kolei Odesskaja” (2004)
  • Dyplom Naczelnika Departamentu Zasilania kolei
  • Pridnieprovskaya (2008)
  • Dyplom Departamentru Innowacyjności i rozwoju
  • Dniepropeitrowskiej Obwodowej Administracji (2018)