+48 22 59 00 730

dr hab. Marcin Paprzycki prof. MANS

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność Metody Numeryczne i Programowanie. Pracę doktorską Parallelization of Boundary Value Problem Solvers pod kierunkiem prof. I. Gladwell’a obronił na wydziale Matematyki na Southern Methodist University, Dallas, Texas. Rozprawę habilitacyjną High Performance Algorithms for Matrices with Block Structures przedstawił w 2008 r. w Instytucie Programowania Równoległego Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. Autor i współautor licznych książek i publikacji z dziedziny informatyki i matematyki obliczeniowej. Redaktor wielu polskich i zagranicznych czasopism z dziedziny informatyki. Członek IEEE Computer Society (Senior Member), Association for Computing Machinery (Senior Member), Society for Industrial and Applied Mathematics i wielu innych stowarzyszeń. Współorganizator i członek prezydium międzynarodowych konferencji naukowych, m. in. Federated Conference on Computer Science and Information Systems .

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Od października 2014 r. prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI).

Wybrane publikacje

 • Chong M, Abraham A., Paprzycki. (2005). Traffic accident analysis using machine learning paradigms, Informatica
 • Ganzha M., Paprzycki M., Pawłowski W, Szmeja P., Wasielewska K. (2017). Semantic interoperability in the Internet of Things: An overview from the INTER-IoT perspective, (t.81, s. 111-124), Academic Press
 • Roeva O., Fidanova S., Paprzycki M. (2015). Population size influence on the genetic and ant algorithms performance in case of cultivation process modeling, (s. 107-120), Recent Advances in Computational Optimization: Results of the Workshop on Computational Optimization WCO 2013, Springer International Publishing
 • Savaglio C., Ganzha M., Paprzycki M., Bădică C., Ivanović M., Fortino G. (2020). Agent-based Internet of Things: State-of-the-art and research challenges, ( t. 102, s. 1038-1053), North-Holland, arXiv preprint cs/0405050
 • Chong MM., Abraham A., Paprzycki M. (2004). Traffic accident analysis using decision trees and neural networks
 •  Abraham A., Paprzycki M. (2004). Significance of steganography on data security (t. 2, s. 347-351), IEEE
 • Fortino G., Savaglio C., Palau CE., de Puga JS., Ganzha M., Paprzycki M., Montesinos M., Liotta A., Llop M. (2018). Towards multi-layer interoperability of heterogeneous IoT platforms: The INTER-IoT approach (s. 199-232), Integration, interconnection, and interoperability of IoT systems, Springer International Publishing
 • Chmiel K., Tomiak D., Gawinecki M., Karczmarek P., Szymczak M., Paprzycki M. (2004). Testing the efficiency of jade agent platform (s. 49-56), IEEE
 • Chmiel K., Gawinecki M., Karczmarek P., Szymczak M., Paprzycki M. (2005). Efficiency of JADE agent platform (t. 13, s. 159-172), Scientific Programming, IOS Press
 • Ganzha M., Paprzycki M., Pawlowski W., Szmeja P., Wasielewska K. (2016). Semantic technologies for the IoT-an inter-IoT perspective (s. 271-276), IEEE
 • Savaglio C., Fortino G., Ganzha M., Paprzycki M., Bădică C., Ivanović M. (2018). Agent-based computing in the internet of things: a survey (s. 307-320), Intelligent Distributed Computing XI, Springer International Publishing
 • Paprzycki M., Vidakovic D. (1994). Prospective teacher’s attitudes toward computers (s. 74-76), Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)
 • Chong M., Abraham A., Paprzycki M. (2004). Traffic accident data mining using machine learning paradigms (s. 415-420), Fourth International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA’04), Hungary
 • Roeva O., Fidanova S., Paprzycki M. (2016) InterCriteria analysis of ACO and GA hybrid algorithms (s. 107-126), Recent Advances in Computational Optimization: Results of the Workshop on Computational Optimization WCO 2014, Springer International Publishing

Dyżury

Kontakt