+48 22 59 00 730

dr hab. Marek Gruchelski prof. MANS

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Wydziału Ekonomiczno Społecznego i Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (SGPiS, obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Wisconsin Whitewater w USA. Od 1975 roku wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej obejmujące m.in. stanowiska: Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ Bank S.A.), Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Polska Kasa Rolna S.A. (TU PKR S.A.) oraz Dyrektora Instytutu Maszyn Spożywczych (IMS). Autor ponad 180 artykułów, ekspertyz, opracowań oraz innych publikacji. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie teorii wzrostu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem roli bezrobocia, a także obejmują zagadnienia związane z efektywnością wykorzystania zasobów naturalnych i ochroną środowiska.

Habilitated doctor in economics, professor in Warsaw Management University, professor emeritus in Warsaw School of Economics. Graduate of the Faculty of Economic and Social Studies and the Faculty of Foreign Trade at the SGPiS (currently Warsaw School of Economics) and the Master of Business Administration (MBA) of the University of Wisconsin Whitewater, USA. He has been a university lecturer since 1975. He has extensive experience in business practice including positions as: President of the Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management, Chairman of the Supervisory Board of BOŚ Bank S.A., Vice President of the Board of TU PKR S.A. (insurance company) and Director of the Institute of Food Machinery (IMS). Author of over 180 articles, expert reports, studies and other publications. Research interests: economic growth theory with particular emphasis on the role of unemployment, natural resource efficiency, environmental protection.