+48 22 59 00 730

dr hab. Włodzimierz Rudenko prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Włodzimierz (Volodymyr) Rudenko – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność pedagogika zawodowa, obszar zainteresowań: metodologia pedagogiki, procesy integracyjne i innowacje w edukacji, cywilizacyjno-kulturowy kontekst kształcenia zawodowego, humanizowanie szkolnictwa wyższego, metody badań statystycznych w pedagogice, stosowanie technologii komputerowych w edukacji. Autor ponad 120 publikacji naukowych i naukowo-dydaktycznych, w tym czterech podręczników dla szkół wyższych. Doświadczenie na stanowisku Kierownika Katedry oraz Dziekana Wydziału Ukraińsko-Polskiego na Instytucie Słowianoznawstwa Uniwersytetu Slawistyki w Kijowie. Członek Rady Specjalistycznej do spraw nadania stopni dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Humanistycznym w Równem; promotor prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Recenzent prac dydaktycznych, monografii naukowych, rozpraw doktorskich w zakresie pedagogiki. Członek (member-correspondent) Międzynarodowej Słowiańskiej Akademii Edukacji im. J.A.Komeniusza (Komenius Internathional Slavic Academy of Educatijn).

Dziedzina, dyscyplina, specjalność: Pedagogika, Pedagogika ogólna; Metody badań statystycznych w pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej; Statystyka;Technologie informacyjne

Wybrane publikacje

 • Rudenko W. (2021). Metody statystyki opisowej w badaniach pedagogicznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, ISBN 978-83-8209-133-5
 • Rudenko W. (2020). Wnioskowanie statystyczne w badaniach pedagogicznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, ISBN 978-83-8209-000-0 http://www.aspra.pl/katalog-wydawniczy/book/856
 • Rudenko W., Modelowanie matematyczne stosunków międzynarodowych. – Warsaw Management University Publishing House Prof. Leszka Krzyżanowskiego, Warszawa, 2017 ¬– 266 s.
 • Rudenko W., Metody statystyczne w badaniach pedagogicznych. Podręcznik, Wołyński oberehi, Równe 2012. – 584 s.
 • Rudenko W., Uwagi o związku kultury i edukacji ( wybrane ujęcia autorów postradzieckich ) // Kultura i wartości – Lublin 2012 nr 2, s. 51-63.
 • Rudenko W., Statystyka matematyczna. Podręcznik dla studentów specjalności humanistycznych, Centrum literatury edukacyjnej, Kijów 2011. – 304 s.
 • Rudenko W., Rudenko N., Metody matematyczne w psychologii. Podręcznik, AkademWydaw, Kijów 2009. – 384 s.
 • Rudenko W., Modelowanie matematyczne i prognozowanie w stosunkach międzynarodowych. Podręcznik, RIS KSU, Równe 2007. – 415 s.
 • Rudenko W., Wiesnin W., in., Multikulturowość jako środek rozwoju innowacyjnego szkoły ogólnokształcącej. RIO PGU, Tyraspol 2005. – 216 s.
 • Rudenko W., Projektowanie treści kształcenia w szkołach wyższych w kontekście kultury. RIO PGU, Tyraspol 2003. – 108 s.
 • Rudenko W., Ukierunkowanie treści szkolnictwa wyższego w kontekście kultury. RIO PGU, Tyraspol 2003. – 124 s.
 • Rudenko W., Przesłanki kulturologiczne treści kształcenia w szkołach wyższych. Poligrafist, Bendery 2003. – 283 s.