+48 22 59 00 730

dr hab. Zbigniew Modrzejewski prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Profesor, Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Wykładowca akademicki od 2008 roku. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Oficer rezerwy Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej. Uczestnik operacji stabilizacyjnej w Republice Iraku.

W 2021 r odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zainteresowania naukowe

Bezpieczeństwo militarne, walka informacyjna, komunikacja strategiczna

Wybrane publikacje

  • Modrzejewski, Bezpieczeństwo militarne Polski, MANS, Warszawa 2023.
  • Modrzejewski, Militarne obszary komunikacji strategicznej, ASzWoj, Warszawa 2020.
  • Modrzejewski, S. Markiewicz (red.), Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa, ASzWoj, Warszawa 2019.
  • Wrzosek, S. Markiewicz, Z. Modrzejewski (red.), Informacyjny wymiar wojny hybrydowej, ASzWoj, Warszawa 2019.
  • Modrzejewski, P. Balon, System rozpoznania w operacjach poza granicami kraju, ASzWoj, Warszawa 2017.
  • Modrzejewski, Podstawy rozpoznania wojskowego, AON, Warszawa 2016.
  • Wrzosek, S. Markiewicz, Z. Modrzejewski, Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń w europejskim obszarze bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2016.
  • Modrzejewski, Współczesna walka informacyjna, AON, Warszawa 2015.
  • Modrzejewski, Operacje informacyjne, AON, Warszawa 2015.

Dyżury

Kontakt