+48 22 59 00 730

dr hab. Zbigniew Modrzejewski

Dr hab. nauk o bezpieczeństwie od 2020 r. Oficer rezerwy Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej. Uczestnik operacji stabilizacyjnej w Republice Iraku w 2006 r. W latach 2008-2016 asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Rozpoznania i Walki Elektronicznej Akademii Obrony Narodowej. W latach 2016-2021 kierownik Zakładu Działań Informacyjnych, a następnie kierownik Zakładu Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej.

Od października 2021 r. profesor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

W działalności naukowej zajmuje się badaniami z zakresu teorii bezpieczeństwa, zagrożeń militarnych oraz komunikacji strategicznej, a w szczególności operacji informacyjnych i operacji psychologicznych.

Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: „Militarne obszary komunikacji strategicznej”, „Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa”, „Informacyjny wymiar wojny hybrydowej”, „System rozpoznania w operacjach poza granicami kraju”, „Podstawy rozpoznania wojskowego”, „Współczesna walka informacyjna” oraz „Operacje informacyjne”.

W 2021 r odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dyżury

Kontakt