+48 22 59 00 730

dr inż. Emil Ratter

Doktor Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (2022). Absolwent Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie (2017). Stopień Inżyniera uzyskał w 2015 roku w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie.

Dr inż. Emil Ratter posiada bogate, praktyczne doświadczenie w zakresie logistyki, narzędzi Lean Management oraz systemów zarządzania jakością. Przez wiele lat piastował stanowiska Quality Managera/ Warehouse Managera w znanych przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jest audytorem wiodącym systemów zarządzania jakością oraz coachem/ trenerem jednostek certyfikujących w tematyce optymalizacji produkcji i systemów zarządzania jakością. Dr inż. Ratter jest również pracownikiem naukowym realizującym działalność dydaktyczną – autor wielu artykułów naukowych i opracowań poświęconych optymalizacji procesów logistycznych i jakościowych.

 

Wybrane publikacje

•        Urban W., Ratter E., System zarządzania jakością BRC Packaging (wersja 5), a eliminowanie marnotrawstwa wg metodologii Lean Manufacturing, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, eISSN  2543-8190, Tom XIX, zeszyt 5, część 3, 2018.

•        Telak J., Ratter E., Możliwości standaryzacji systemów zarządzania jakością BRC Packaging i ISO 9001 w przedsiębiorstwie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”,  eISSN  2543-8190, Tom XIX, zeszyt 5, część 3, 2018.

•        Urban W., Ratter E., Wangwacharakul P., Poksinska B., Coexistence of BRC for Packaging standard with Lean Manufacturing methodology, “Engineering Management in Production and Services”,  Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISSN 2543-6597, eISSN 2543-912X, vol.10, no 3, 2018.

•        Ratter E., Nader S., The Use of Lean Management Tools in Production Companies with the Implemented Total Quality Management (TQM),European Research Studies Journal”, XXV(3), paź. 2022.

Dyżury

Kontakt