+48 22 59 00 730

dr inż. Marek Lewandowski

Absolwent i doktorant Politechniki Warszawskiej Dyscypliny KBN: organizacja i zarządzanie Specjalności: nauki o zarządzaniu. Rozprawa doktorska nt. Metoda redukcji kosztów procesu produkcyjnego, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Produkcji, Promotor pracy: Prof. zw. dr hab. Stanisław Antoni Marciniak.

Ukończył studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Warszawski i Urząd Patentowy RP dla wykładowców z wyższych uczelni z obszaru ochrony własności intelektualnej. W latach 2007-2011 r. Prodziekan Wydziału Menedżerskiego w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Od 2011 r. pełni w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na Wydziale Menedżerskim (obecnie Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości) funkcję kierownika katedry Zarządzania Produkcją, Jakością i Logistyką. Autor ekspertyzy dotyczącej opinii o Innowacyjności Systemu informatycznego w magazynie części zamiennych do samochodów osobowych. Doradca oraz coach w zakresie zarządzania i marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przez wiele lat pełnił funkcje dyrektora marketingu i sprzedaży w Fundacji Kultury Wsi. Autor licznych artykułów krajowych jak i międzynarodowych z zakresu zarządzania. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony własności intelektualnej i zarządzania procesami. Autor grantów: „Marketing w Kulturze a Transfer Wsi Polskiej do Wspólnot Europejskich” , „Kontroling procesów produkcyjnych”, Od lipca 2011 r. współuczestniczy w realizacji międzynarodowych badań naukowych z Corporate Social Responsibility, badania swoim zasięgiem obejmują Anglię, Francję, Japonię, Rosję i Ukrainę.

Zainteresowania naukowe

Recykling (w tym  upcykling jak i downcycling), Przemysł 4.0 jak i 5.0 oraz Zarządzanie Projektami w przemyśle wytwórczym.