+48 22 59 00 730

dr inż. Paweł Figat

Doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, specjalność – systemy wspomagania decyzji, stopień naukowy nadany w 2007 r. Absolwent wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. W obszarze zainteresowań dr. Figata leżą zagadnienia związane z tematyką komputerowego wspomagania decyzji, metod steganograficznych, problematyką programowania równoległego i współbieżnego a także zasadami zapewnienia dostępności treści i dokumentów zgodnie z wymogami WCAG 2.1. Pozostała działalność skupia się wokół zajęć dydaktycznych w tematyce związanej z projektowaniem i wytwarzanie oprogramowania, generatorami aplikacji, metodami numerycznymi, teorii algorytmów, struktur danych i złożoności oraz systemami zarządzania bazami danych. Wiedzę teoretyczną uzupełnia praktycznym doświadczeniem nabywanym podczas pracy w
Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym na stanowisku z-cy kierownika Ośrodka Rozwoju Systemów Informatycznych, gdzie nadzoruje działania zespołów w zakresie informatycznego wsparcia bieżącej działalności IOŚ-PIB oraz KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) oraz dba o prawidłową i terminową realizacje prac związanych z opracowywaniem, eksploatacją oraz opieką informatyczną nad tworzonymi systemami informatycznymi, w szczególności systemem Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. W 2017 r. z rąk Ministra Środowiska uzyskał odznaczenie honorowe za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.