+48 22 59 00 730

dr inż. Stanisław Lipski

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej specjalności Automatyka i Metrologia oraz Elektrotechnika Teoretyczna, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Organizacja i Zarządzanie. Doktorat z nauk technicznych uzyskał w 1988 roku w Bułgarskiej Akademii Nauk w specjalności automatyzacja procesów.

Specjalista w Instytucie Maszyn Roboczych w Wojskowej Akademii Technicznej w latach 1970-79, konstruktor i badacz układów automatyki w Ośrodku Badawczo- Rozwojowym Koparek i Hydrauliki (1979-1988), Zastępca Szefa Jakości w Zakładach Maszyn Budowlanych Bumar-Waryński (1988-89), Dyrektor Naczelny Zakładu Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego(1990-91), Zarządca Komisaryczny Warszawskich Zakładów Telewizyjnych (1991-94), Doradca Ministra Przemysłu i Handlu, Dyrektor Departamentu Rynku i Ochrony Konsumenta oraz Departamentu Handlu i Usług w Ministerstwie Przemysłu i Handlu (1994-1997), Dyrektor Operacyjny w Fabryce Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych MIFAM w Milanówku (1997-1998).

Prodziekan i adiunkt, kierownik uczelnianego programu Unii Europejskiej “ERAZMUS” w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkoła Wyższa (1997-1999), adiunkt i Redaktor Naczelny pisma “Zarządzanie i Edukacja w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie (1998-2002). W Instytucie Audytu i Ewaluacji w Warszawie trener i współautor, materiałów szkoleniowych projektów i podręcznika z Działania 1.6 RZL oraz Działania 2.3 ZPORR w latach 2004-2006. W ALMAMER Wyższej Szkole Ekonomicznej nauczyciel akademicki (2000-2008) oraz specjalista ds. pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej (2005-2006). W latach 1984-99 członek zespołów ponadresortowych aktywnie poszukujących i pozyskująch nowe technologie dla krajowego przemysłu ze źródeł zewnętrznych. W tym okresie w przedsiębiorstwach, którymi kierował rozwijano umowy kooperacyjne, inwestowano w innowacyjne technologie i urządzenia w tym także dla przemysłu obronnego. Po jego kierunkiem wdrożono: licencje nowoczesnej automatyki hydralicznej w Bumar-Waryński, miniaturowe cyfrowe kamery CCD i zestawy satelitarne w Zakładzie Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego, zautomatyzowaną linię w technologii SMD, serię pierwszych cyfrowych odbiorników telewizyjnych w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych ELEMIS, zautomatyzowane elastyczne stanowiska produkcyne w Fabryce Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych MIFAM.

Promotor ponad 160 prac magisterskich i licencjackich, autor ponad 40 publikacji naukowych, członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020, laureat konkursu dla środowisk naukowych „Wyzwania dla Polityki Spójności Unii Europejskiej” w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, organizator badań i współautor konkursowej ekspertyzy pt. Nowe koncepcje koordynacji w systemie multi-level governance polityki spójności, Warszawa: MRR 2009. W latach 2008-2011 pomysłodawca i organizator kierunku Elektronika i Teletransmisja, prodziekan Wydziału Nauk Technicznych w Collegium Varsoviense. Od 2011 r. starszy wykładowca w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa. Dla WML opracował i wprowadził nowe przedmioty: Zarządzanie projektami,
Przedsiębiorczość innowacyjna, Bezpieczeństwo w układach automatyki, Normalizacja w automatyce, Eksploatacja urządzeń elektrycznych niskiego napięcia z egzaminem na świadectwo kwalifikacyjne do 1kV. Członek zespołów projektów: „Przeciwlotniczy zestaw rakietowo-artyleryjski krótkiego zasięgu systemu osłony bazy lotniczej “PILICA”, laserowo-radiowy nowy system łączności, zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania ogniem dywizjonowego modułu ogniowego 155 mm lekkich armato-haubic „KRYL”, nowy system platform bezzałogowych UNIROB, nowe zastosowania grafenu w Siłach Zbrojnych RP i in.

W latach 2013-2015 pomysłodawca, koordynator, współorganizator i członek komitetów sterujących dziewięciu konsorcjów naukowych podmiotów przemysłu obronnego zdolnych do przejmowania technologii grafenowych w hybrydzie działań wewnętrznych i zewnętrznych. W latach 2017-2019 adiunkt w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, pomysłodawca, współautor wniosku do NCBiR i współwykonawca grantu pt. Zastosowanie grafenu i nowych technologii wielowarstwowych materiałów wybuchowych w materiałach na wkładki kumulacyjne”. Od 2020 roku adiunkt w Instytucie o Zarządzaniu i Jakości w Wyższej Szkole Menedżerskiej.