+48 22 59 00 730

dr Julia Nowicka

Adiunkt Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Socjolog, specjalizacja Psychologia społeczna. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie obronność w specjalizacji: Zarządzanie Instytucjami Publicznymi. Zainteresowania i dorobek naukowy łączą obszary dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości. Badaczka w centrum zainteresowań umieszcza aspekty komunikacji w obszarze bezpieczeństwa. Realizuje doradztwo eksperckie w obszarze ekspozycji medialnej i kryzysów komunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i sektorze prywatnym. Autorka licznych publikacji naukowych krajowych i zagranicznych w obszarze nauk o bezpieczeństwie, zarządzania i jakości, komunikacji. Promotor ponad 150 prac dyplomowych. Rzecznik prasowy WSM.

Dyżury

Kontakt