+48 22 59 00 730

dr Krzysztof Jerzy Gruszczyński

Krzysztof Jerzy Gruszczyński – doktor nauk prawnych – prawo międzynarodowe publiczne, adiunkt MANS w Warszawie, współpracował m.in. z POU, WSBiO w Krakowie, WSZiA w Rzeszowie

Wybrane publikacje

  • K. J. Gruszczyński, Immunitet RFN w świetle wyroku MTS z 2012 r. i sądów krajowych [w]: Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych. – 2012, nr 4, s. 89-105
  • K. J. Gruszczyński, Benefits and dangers of Sovereign Wealth funds in XXI century [w]: The Law and Security challenges after the NATO and EU enlargements, Akademia Obrony Narodowej Warszawa 2014 s. 143 / 167
  • K.J. Gruszczyński, C.T. Szyjko, Immunitet jurysdykcyjny państwa w prawie międzynarodowym publicznym, Tom I, Akademia Obrony Narodowej 2014 ISBN 978-83-7523-334-6 s. 214
  • K.J. Gruszczyński, C.T. Szyjko, Immunitet jurysdykcyjny państwa w prawie międzynarodowym publicznym, Tom I I, Akademia Obrony Narodowej 2014 ISBN 978-837523-334-6 s. 222
  • KJ Gruszczyński, C T Szyjko, Combat energy for Poland, ECAG 2014 ISBN 978-83-64125-98-0 s. 174
  • K. J. Gruszczyński, C. T. Szyjko, The German Constitutional court’s decision on European Central Bank’s OTM mechanism [w]:
    The Law and Security challenges after the NATO and EU enlargements, Akademia Obrony Narodowej Warszawa 2014 s. 75 / 90

Dyżury

Kontakt