+48 22 59 00 730

dr Małgorzata Błądek-Kolatorska

Z wykształcenia doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej. Moje zainteresowania naukowe dotyczą w dużej mierze grup wykluczenia społecznego oraz grup zamkniętych. Tym środowiskom poświęciłam badania naukowe w Katedrze Psychoprofilaktyki Patologii Społecznej na KUL w Lublinie. Ponadto interesuję się psychologią kliniczną oraz psychologią rozwojową. Wiedzę z tych obszarów nauki wykorzystuję w swojej działalności praktycznej. Od dziewięciu lat prowadzę gabinet psychologiczno-logopedyczny, w którym realizuję terapię dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi, głównie ze spektrum autyzmu. Zawodowo współpracuję ze szkołą specjalną dla dzieci z autyzmem oraz z jedną z niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w Warszawie. Posiadam doświadczenie w zakresie przeprowadzania i interpretowania psychologicznych narzędzi diagnostycznych, co niewątpliwie ułatwia mi pracę terapeutyczną. Dodatkowo mam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii i socjologii. Współpracowałam z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Wybrane publikacje

  • Błądek M.: Autyzm problem wciąż nieznany [w:] Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze 2013; (2); s. 16 – 20.
  • Błądek M., Referda M.: Sponsoring – sposób na życie? [w:] Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze 2012; 1 (8); s. 42 – 47.
  • Błądek M.: Psychospołeczne korelaty doświadczania alienacji przez nieletnich chłopców [w:] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011; 1 (4): 39-45

Dyżury

Kontakt