+48 22 59 00 730

dr Patrycjusz Matwiejczuk

Psycholog ze specjalnością psychologii klinicznej i zdrowia, trener, dietetyk. Uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Główne obszary, w których się szkolił i prowadzi praktykę to: poradnictwo psychologiczne, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, psychologia sportu (współpracuje zarówno z zawodowymi sportowcami, jak i osobami uprawiającymi sport amatorsko) oraz neuropsychologia. Realizuje również interdyscyplinarne projekty badawcze. Był liderem grup wolontariatu „Projektor”, którego celem było aktywizowanie do twórczego rozwoju i nauki dzieci i młodzieży, poprzez uczestnictwo w innowacyjnych projektach edukacyjnych. Jego sposób na pracę z ludźmi polega przede wszystkim na słuchaniu, zadawaniu odpowiednich pytań, pobudzaniu do refleksji, budowaniu motywacji, kształtowaniu nawyków, stawianiu wyzwań oraz celów.

Wybrane publikacje

  • Dziubiński, Z. Matwiejczuk, P. (2019). Stosunek emocjonalny praktyków Public Relations wobec kultury fizycznej. W: Kosiewicz J., Małolepszy E., Mastalerz E., Organista N. (red.). Filozoficzne i społeczne aspekty sportu, turystyki i rekreacji (s. 129-138). Warszawa: AWF Warszawa/Salos RP.
  • Dziubińsk,i Z., Matwiejczuk, P. (2018). Aktywność rekreacyjno-sportowa praktyków public relations. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 40 (4), 115-123.
  • Dziubiński, Z. Matwiejczuk, P. (2017). Wiedza i przekonania pracowników Public Relations wobec kultury fizycznej. W: Dziubiński Z., Jankowski K. (red.). Kultura fizyczna a osobowość (s. 169-180). Częstochowa: Uniwersytet Humanisyczno-Przyrodniczy w Częstochowie/PTNSS.
  • Szwarc, Z., Szkałuba, D., Furman, P., Matwiejczuk, P. (2014). Style radzenia sobie ze stresem i poziom cech temperamentu ratowników WOPR W: Moska W., Przybylski S., Skalski D. (red.). Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce (s. 122-134). Gdańsk: AWFiS.

Dyżury

Kontakt