+48 22 59 00 730

mgr Anna Kacprzak

Anna Kacprzak – doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, nauczyciel akademicki z dwudziestoletnim stażem zawodowym, coach z zakresu zarządzania i marketingu, koordynator i wykonawca projektów unijnych z zakresu zarządzania. Absolwentka studiów MBA, studiów doktoranckich realizowanych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu projektami, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Autorka licznych artykułów zarówno krajowych jak i zagranicznych. W 2019 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. W latach 2021-2022 vice dyrektor Instytutu Zarządzania i Nauk Technicznych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, a od września 2022 r. prodziekan Wydziału Zarządzania i  Nauk Technicznych w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Kierownik koła naukowego „Mistrzowie Zarządzania” oraz „Akademii Kompetencji Menedżerskich”. Od 2003 r. współpracuje z firmami szkoleniowymi prowadząc szkolenia z zakresu: zarządzania, marketingu, pozyskiwania i doboru pracowników. W 2022 r. otrzymała nagrodę Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Dyżury

Kontakt