+48 22 59 00 730

mgr Artur Karwatka

Mgr Artur Karwatka jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Projektami Informatycznymi na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, Informatykę Gospodarczą na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Strategii Marki organizowaną przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Prowadzi zajęcia na kierunkach Informatyka i Zarządzanie.

Dyżury

Kontakt