+48 22 59 00 730

mgr Karol Sikora

Mgr Karol Sikora jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Rachunkowość zarządcza na Uniwersytecie Szczecińskim i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył także kurs dla kandydatów na głównych księgowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada certyfikat Lean Sigma Black Belt oraz uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Od ponad 22 lat związany zawodowo z obszarem controllingu, finansów i rachunkowości oraz zarządzania projektami w tym od kilkunastu lat pełniąc funkcje kierownicze.
Od 2005 roku zaangażowany w działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (Internationalen Controller Verein). Od 2008 Head of the ICV Work Group Warszawa a od 2017 członek International Work Group- międzynarodowej grupy ekspertów wspierającej europejskie przedsiębiorstwa w wyzwaniach związanych z zarządzaniem.
Uczestnik i prelegent licznych krajowych oraz międzynarodowych konferencji controllingowych.
Wykładowca przedmiotów o tematyce controlingowej na studiach podyplomowych realizowanych w Szkole Głównej Handlowej.

Wybrane publikacje

  1. “Instruments Of Evaluation Effectiveness In The Logistics Industry” – Karol Sikora, 38th IBIMA International Conference
  2. “Methods of modeling the demand for resources in the logistics sector” – Karol Sikora, Rafał Cieślik, European Research Studies Journal Volume XXV, Issue 3, 2022

Dyżury

Kontakt