+48 22 59 00 730

mgr Przemysław Szymański

Przemysław Szymański – radca prawny, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opiekun działającej na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Kliniki Prawa.

Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje prawo administracyjne materialne i procesowe, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami, procesu budowlanego oraz zamówień publicznych, co odzwierciedla również obszar jego zainteresowań zawodowych.

Dyżury

Kontakt